Zpět do archivu

Číslo 1 - 2 / 2018

Číslo 1 - 2 / 2018

Číslo 1 - 2 / 2018
Vychází 14. února 2018

 

Obsah čísla

Editorial
 

Jistá je jenom změna

str. 1

Stalo se

Ježíškova vnoučata nadělila v ÚVN Praha radost

str. 2 - 3

Rozhovor

Z onkologických onemocnění trpí děti nejčastěji leukémií a nádory mozku

str. 4 - 6

Reportáž
 

Aktivní a plnohodnotný život v domově pro seniory? Rakouský model ukazuje, že to jde

str. 8 - 10

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Problematika sexuálneho násilia ako výzva pre špecializáciu sestier

str. 11

Odborné téma

Využitie larvoterapie v starostlivosti o rany

str. 12 - 15

Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba

str. 16

Posouzení kvality života pomocí dotazníku SarQoL u seniorů se sarkopenií

str. 18 - 19

Praxe

Dekubity a jejich léčba – kazuistiky

str. 20 - 21

Skupinová edukace jako prostředek ke zlepšení kompenzace diabetu – zkušenosti a výsledky pilotního projektu

str. 22 - 23

Z konferencí
 

Nejnovější zkušenosti a výsledky onkologické léčby zazněly na PragueONCO 2018

str. 24 - 25

 

O systému prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR se diskutovalo u kulatého stolu

str. 25 - 26

 

V Regensburgu se konal osmý Mezinárodní kongres hojení ran

str. 26 - 27

 

Čím nás obohatila 10. podzimní konference prezidia ČAS?

str. 28 - 29

 

XVII. multidisciplinární nefrologický kongres se zabýval otázkou změny

str. 30

Historie
 

V Lázních Bechyně se léčil i poslední Rožmberk Petr Vok

str. 32 - 33

Právo

Jak je to se souhlasem u nezletilých pacientů

str. 34

Lekce angličtiny
 

Erysipelas

str. 36