Zpět do archivu

Číslo 2 - 3 / 2018

Číslo 2 - 3 / 2018

Číslo 2 - 3 / 2018
Vychází 12. dubna 2018

 

Obsah čísla

Editorial
 

Právě na jaře mysli na zimu

str. 1

Rozhovor
 

Sestry z Ukrajiny jsou pro nás vítaná pomoc

str. 2 - 3

 

„Největší potíže mi dělá elektronická dokumentace,“ říká sestra z Ukrajiny

str. 4 - 5

Seriál
 

Přírodní či konvenční kosmetika? Rozhodující by měla být kvalita

str. 6 - 7

Testovací klub Florence
 

Seni Lady – pohodlí, bezpečí a diskrétnost

str. 8 - 9

Odborné téma

Hellp syndróm – Hrozba aj po bezproblémovom tehotenstve a pôrode

str. 10 - 13

Výživa pacienta v intenzivní péči z pohledu sestry

str. 14 - 15

Walking Blood Bank – chodící krevní banka

str. 15

Přednemocniční neodkladná péče u bobových a skeletonových sportů

str. 16 - 20

Masivní zevní krvácení – umíme je efektivně zastavit?

str. 22 - 24

Jde to i jinak…

str. 24 - 25

Recenzovaný článek/Kazuistika
 

Využití krytí UrgoClean Ag v hojení syndromu diabetické nohy

str. 26 - 27

Informovanost pacientů o právech pacientů při poskytování ošetřovatelské péče

str. 27

Praxe
 

Další posun v ANTT – aseptické bezdotykové technice. Jak správně ošetřovat bezjehlové konektory?

str. 28 - 29

Z konferencí
 

Pleny u seniorů byly tématem Kulatého stolu v rámci Kongresu primární péče

str. 30

 

Ostrava hostila podvacáté Colours of Sepsis

str. 30 - 31

 

Sestry tančily na Žofíně

str. 31

Aktuálně / informace
 

V Praze Modřanech se v létě otevře nový domov pro seniory

str. 32

Pro školy

Plzeňská zdrávka se pochlubila už čtvrtým projektovým dnem

str. 34

Lekce angličtiny
 

Telephone-assisted fi rst aid

str. 36