Kariéra

 
Název pozice: Zpět na přehled zaměstnání

VRCHNÍ SESTRA – ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA STŘEDOČ. KRAJE

Popis pozice:


Ředitel Zdravotnické Záchranné Služby Středočeského kraje, Vančurova 1544, 272 01 Kladno vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce vrchní sestra okresního střediska ZZS v Kolíně.Požadavky: ukončené vzdělání alespoň na vyšší odborné zdravotnické škole pro činnost na úseku neodkladné péče, ARIP a akutního příjmu, výhodou praxe při řízení kolektivu zdravotnických pracovníků, znalosti právních předpisů a standardů ošetřovatelské péče souvisejících se zdravotnickou záchrannou službou, registrace pro práci bez odborného dohledu podle z. č. 96/2004 Sb., organizační, komunikační a řídící schopnosti, morální a občanská bezúhonnost, předložení koncepce pro rozvoj PNP v oboru ošetřovatelské péče okresního střediska ZZS (max. 2 stránky).Požadované doklady k přihlášce: strukturovaný životopis s přehledem dosavadní odborné praxe, ověřená fotokopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání + osvědčení o registraci (bez odborného dohledu), výpis z rejstříku trestů, ne starší 3 měsíce, souhlas se zpracováním osobních údajů.Písemné přihlášky (ne e-mailem) přijímá do 28. 7. 2017 zaměstnanecké oddělení ZZS SČK na výše uvedené adrese.


Kontakt:
Petra Effenbergerová
E-mail: mluvci@zachranka.cz

Mám zájem o bližší informace

 

Vyhledávání

Smazat filtr  

Jak inzerovat

Vše, co potřebujete vědět pro zadání personální inzerce do časopisu moderního ošetřovatelství FLORENCE nebo na web www.florence.cz najdete v mediakitu personální inzerce.

Svou personální inzerci můžete posílat také e-mailem:

radkova.inzerce@ambitmedia.cz