Základní informace

Dnes již jediný odborný časopis FLORENCE pro všeobecné sestry a ostatní nelékařské zdravotnické pracovníky vyšel poprvé v říjnu 2005. Od následujícího roku - s výjimkou letního a zimního dvojčísla - se stal měsíčníkem. Od konce roku 2008 vydává FLORENCE vydavatelství Ambit Media, a. s.

Těžiště časopisu je v odborných článcích ze všech nelékařských zdravotnických profesí, z oblasti vzdělávání, výzkumu i praxe. FLORENCE publikuje aktuální informace a odborné články z ošetřovatelské teorie i praxe (zpravodajství z kongresů, kazuistiky, ošetřovatelské technologie apod.), zabývá se ošetřovatelskou legislativou, psychologií, komunikací, prezentuje výzkumné práce, věnuje se historii ošetřovatelství, informuje o moderním managementu a představuje zajímavé osobnosti z těchto oblastí. Obsahuje recenzované články a svůj prostor v něm naleznou i studenti nelékařských zdravotnických oborů.

Součástí časopisu jsou pravidelné rubriky Odborné téma, Recenzované články, Praxe, Zprávy našich partnerů, Servis. Ve Florence dále najdete: Rozhovor, Ze života nemocnic, Historie, Názory, Právo, Lekce angličtiny a také Personální inzerci. Součástí titulu je také kalendář vzdělávacích akcí, jehož plné znění je na webových stránkách www.florence.cz.

Měsíčník FLORENCE oslovuje širokou cílovou skupinu z řad všeobecných sester a porodních asistentek všech odborností, ale také ostatních nelékařských profesí, jako jsou fyzioterapeuti, rehabilitační pracovníci, radiologičtí asistenti, zdravotničtí pedagogové, zdravotně sociální pracovníci, farmaceutičtí asistenti, zdravotničtí záchranáři a další.

Specifikace:

Cena: 60 Kč / 3,50 EUR
Distribuce a předplatné pro ČR: Postservis

Distribuce a předplatné na SR: Mediaprint Kapa - Pressegrosso a. s.
Tisk: AHOMI, s. r. o.
Evidenční číslo MK ČR-E 16134
ISSN:1801-464X