Zpět na přehled aktualit

Florence plus

HPV : Výsledky studie zveřejněné v odborném časopisu Lancet

Datum: 31. 1. 2019
HPV : Výsledky studie zveřejněné v odborném časopisu Lancet

Austrálie se stane první zemí na světě, kde se podaří v horizontu příštích 20 let zcela eliminovat onemocnění rakovinou děložního čípku jako zdravotní hrozbu pro obyvatelstvo. Vyplývá to ze studie zveřejněné loni v prestižním odborném časopisu The Lancet. Její výsledky dobře ilustrují, čeho lze dosáhnout díky dobře nastaveným a vzájemně se doplňujícím očkovacím a screeningovým programům.

Screening...

* Od r. 1991 je v Austrálii z veřejných zdrojů jednou za dva roky plně hrazeno cytologické vyšetření ženám ve věku 18–69 let.

* Od r. 2018 je současně každých pět let hrazeno i testování na přítomnost HPV DNA ženám od 25 do 69 let, s možností dalšího vyšetřování až do 74 let. Testování HPV DNA je podle současných důkazů účinnější v záchytu cervikálních lézí a v prevenci rakoviny děložního čípku než cytologie.

Míra zapojení do screeningu činila v Austrálii v letech 2013 až 2015 cca 70 %, v časovém úseku mezi lety 2011 až 2015 bylo vyšetřeno 83 % australských žen z populace pokryté screeningem. 

Očkování...

* V r. 2007 Austrálie jako první země světa vyhlásila národní program očkování proti lidským papillomavirům (HPV). Vakcína začala být hrazena z veřejných zdrojů dívkám ve věku 12–13 let.

* V r. 2009 byl hrazený očkovací program rozšířen i na dívky/mladé ženy ve věku 14–26 let.

* V r. 2013 byl hrazený očkovací program zpřístupněn i chlapcům ve věku 12–13 let.

* V r. 2015 byl hrazený očkovací program rozšířen i na chlapce ve věku 14–15 let.

* V r. 2018 byla kvadrivalentní vakcína v programu nahrazena plně hrazenou nonavalentní vakcínou proti širšímu spektru vysokorizikových kmenů HPV.

Proočkovanost australské populace 15letých dívek dosahuje cca 79 % a stejně starých chlapců cca 73 % (údaje z r. 2016).

... a eliminace rakoviny děložního čípku

* Již v současné době, kdy do screeningového věku dospěla generace žen očkovaných proti HPV v dospívání a začal se projevovat synergický efekt, činí v Austrálii výskyt nových případů (tzv. incidence) rakoviny děložního hrdla 7 případů na 100 000 žen.

* Pod hranici 6 nových případů/100 000 žen, jejíž dosažení znamená, že na rakovinu děložního čípku lze pohlížet už jen jako na vzácné onkologické onemocnění, klesne incidence v Austrálii jako v první zemi na světě po r. 2020.

* Pokud se udrží současné nastavené programy screeningu a očkování, kolem roku 2028 (2021–2035, termín závisí na standardizaci podle věku, zvolené metodě testování i náběhu přídatného efektu od mužů, očkovaných v chlapeckém věku, na kolektivní ochranu ženské populace) klesne v Austrálii počet nových případů rakoviny děložního čípku pod 4/100 000.

* Kolem roku 2066 studie předpokládá incidenci rakoviny děložního čípku pod hranicí 1/100 000, pokud bude screening HPV DNA pokračovat v pětiletých intervalech u žen očkovaných nonavalentní vakcínou. 

Rakovina děložního čípku tak bude v Austrálii jako nemoc prakticky zcela eliminována. K tomu je potřeba přičíst i zatím blíže nespecifikovaný pokles výskytu nových případů rakoviny vulvy, vaginy, penisu a řiti, tedy onemocnění rovněž asociovaných s infekcí lidskými papilomaviry.

 

Nejčastější mýty a dotazy

 

mýtus:             HPV SE TÝKÁ POUZE ŽEN

pravda:              HPV se týká stejnou měrou žen i mužů. Muži se mohou infekcí nakazit, mohou ji přenášet a také u nich dochází k rozvoji HPV onemocnění. Muži se proti HPV infekci mohou očkovat. Od roku 2018 je hrazené očkování proti HPV dostupné i pro 13leté chlapce.

mýtus:            HPV ZPŮSOBUJE POUZE RAKOVINU DĚLOŽNÍHO ČÍPKU

pravda:              Rakovina děložního čípku je nejčastější HPV karcinom u žen, ale není to zdaleka jediné onemocnění, které HPV infekce způsobuje. 

ŽENY:                      rakovina děložního čípku, rakovina vulvy (zevních rodidel), rakovinu vaginy

MUŽI:                       rakovina penisu

OBĚ POHLAVÍ:        rakovina v oblasti hlavy a krku, rakovina análního otvoru
                                 papilomatóza hrtanu, genitální bradavice

mýtus:             OČKOVAT SE MOHOU JEN TI, CO NEZAPOČALI SEXUÁLNÍ ŽIVOT

pravda:              Vakcína proti HPV má největší efekt, když je aplikována před zahájením sexuálního života, tj. v době, kdy se jedinec ještě nesetkal s žádným z HPV virů.Ale účinnost vakcíny je prokázána i pro ženy a muže, kteří jsou již sexuálně aktivní. 

Vakcína již sexuálně aktivní jedince...

  • chrání proti dalším typům HPV obsaženými ve vakcíně, se kterými se ještě     nesetkali.
  • chrání proti opakované infekci.
  • snižuje riziko recidivy onemocnění.

Česká gynekologická a porodnická společnost doporučuje očkování konizovaných žen 

mýtus:             VAKCÍNY PROTI HPV ZPŮSOBUJÍ VÁŽNÉ KOMPLIKACE A ÚMRTÍ

pravda:              Ve světě již bylo podáno přes 206 miliónů dávek vakcíny proti HPV. Četnost výskytu nežádoucích účinků je zcela srovnatelná nebo nižší než u jiných běžně používaných vakcín. Vakcíny neobsahují virový genom, a to ani "oslabený”. 

Vakcíny schválily a jejich bezpečnost opakovaně potvrdily FDA (USA), EMA (EU), WHO i české lékařské odborné společnosti. Členové HPV College a další lékaři obeznámení s problematikou HPV očkují nejen své pacienty, ale také sebe a své blízké.

Přenos infekce HPV

MOHU SE NAKAZIT V BAZÉNU, V SAUNĚ, NA TOALETĚ, POUŽITÍM STEJNÉHO KARTÁČKU, RUČNÍKU?

•      Infekce HPV se přenáší intimním kontaktem – pro přenos je nutný kontakt kůže/sliznice s anogenitální oblastí nositele.

•      Infekce HPV se nepřenáší krví. HPV se v krvi nevyskytuje, je pouze v postižených tkáních. 

•      Není třeba se obávat nákazy HPV při civilním kontaktu. 

•      HPV na vzduchu vydrží jen velmi krátce, není třeba se bát nákazy na toaletách apod.

MÁM HPV ONEMOCNĚNÍ. MOHU HO PŘENÉST NA SVÉ MIMINKO? 

•      HPV se může přenést při porodu – u novorozence může způsobit respirační papilomatózu nebo genitální bradavice. 

•      Další možnosti přenosu jsou téměř vyloučené.

MÁM/MĚL JSEM GENITÁLNÍ BRADAVICE. JAK DLOUHO BUDU RIZIKOVÝ PRO SVOU PARTNERKU? 

•      Neexistuje žádné časové omezení a nic nelze s určitostí předpovědět.

•      Největší riziko nákazy je při výsevu onemocnění.

•      Odstranění projevů onemocnění neznamená, že již pacient není nositelem HPV infekce, ale to je v určité chvíli 80 % populace. Není důvod k celibátu. 

•      Doporučuje se posilovat imunitu, nekouřit.

•      Pacient/ka i partner/ka by se měli naočkovat proti HPV

•      U pacienta snižuje očkování riziko recidivy onemocnění.

•      U partnera očkování chrání proti nákaze a rozvoji onemocnění.

(Ne)vhodnost vakcinace proti HPV

MOHU SE NECHAT OČKOVAT, KDYŽ JSEM PRODĚLALA KONIZACI? 

•      Vždy je důležité doporučení lékaře, který zná přesnou anamnézu, ale:

•      Česká gynekologická a porodnické společnost ČLS JEP a další odborné společnosti doporučují očkování konizovaných žen. 

•      Vakcína je chrání proti dalším typům HPV a snižuje nebo zmírňuje riziko recidivy onemocnění. 

MOHU SE NECHAT OČKOVAT, KDYŽ MÁM SNÍŽENOU IMUNITU? 

•      Problémy se sníženou imunitou většinou nebrání v očkování proti HPV. 

•      Očkování proti HPV naopak podpoří organizmus v boji s případnou nákazou HPV infekcí.

MOHU SE NECHAT OČKOVAT, KDYŽ PLÁNUJI OTĚHOTNĚT? 

•      V průběhu očkování otěhotnělo několik tisíc žen, v průběhu zaváděcích studií také. 
Nebyly zaznamenány žádné vedlejší účinky. 

•      Pokud je žena již těhotná, doporučujeme počkat s očkováním po porodu – v těhotenství je snaha minimalizovat veškeré léky. 

•      Očkování po porodu se doporučuje po šestinedělí.

Mechanizmus HPV infekce

omyl:    ZJISTILI MI HPV POZITIVITU / HPV ONEMOCNĚNÍ. PARTNER MI MUSEL BÝT NEVĚRNÝ.

•      U někoho HPV infekce vymizí, u někoho může roky přetrvávat a až po několika letech se projevit rozvojem HPV onemocnění. 

•      Nelze tedy s určitostí říct, kdy a od koho se jedinec nakazil. 

•      Nositelem HPV infekce je v nějakém momentu života 80 % z nás.

 

omyl:    NEMÁM HPV ONEMOCNĚNÍ, NEMÁM HPV. 

•      HPV infekce může v těle přetrvávat řadu let a nijak se neprojevit. Proto se HPV infekce tak rychle šíří a je v současnosti nejčastější sexuálně přenosnou infekcí.

•      Od chvíle nákazy do rozvoje genitálních bradavic nebo papilomatózy hrtanu uplyne několik měsíců.

•      V případě karcinomů je to několik (i desítek) let.  

Léčba a diagnostika HPV infekce

JAK MOHU VYLÉČIT HPV INFEKCI?

•      Infekci HPV NELZE LÉČIT.

•      Lze jen odstranit její projevy, tedy léčit onemocnění, které se rozvinulo na základě nákazy infekcí HPV. 

ZJISTILI MI HPV ONEMOCNĚNÍ. MÁ JÍT NA MŮJ PARTNER TAKÉ NA VYŠETŘENÍ NEBO HPV TESTACI?

•      Pokud nemá partner/ka projevy některého z HPV onemocnění, není třeba podstupovat žádná vyšetření nebo HPV testaci. 

•      Doporučena je vakcinace proti HPV obou partnerů, posilování imunity, nekouření apod. 

•      Ženy by měly pravidelně docházet na preventivní gynekologické prohlídky. 

 

MÁM POZITIVNÍ / NEGATIVNÍ TEST NA HPV. CO TO ZNAMENÁ?

•      Zdravý, běžný pacient
HPV negativní test:v tento moment nejste nakažen HPV infekcí a riziko rozvoje HPV onemocnění je v následujících několika letech minimální. Ženy by ale měly nadále docházet na pravidelné gynekologické prohlídky. 

HPV pozitivní test:v tento moment jste nakažen HPV infekcí, ale neznamená to, že u Vás musí dojít k rozvoji HPV onemocnění. S HPV infekcí se za život setká až 80 % z nás a většinou infekce vymizí. Nejvyšší výskyt HPV infekce je mezi mladými lidmi, proto je HPV testace doporučována až od věku 30 let. Pokud je taková žena HPV pozitivní, bude lékařem více sledována. 

•      Pacient/ka se zdravotními obtížemi
HPV testace se používá jako doplňující vyšetření při rozhodování o budoucí léčbě / nutnosti sledování.

 
  • tisk
  • předplatit si