Rejstřík 2018

 
Článek Číslo / strana
Pro školy

Plzeňská zdrávka se pochlubila už čtvrtým projektovým dnem

2 - 3 / 34

Z konferencí

Nejnovější zkušenosti a výsledky onkologické léčby zazněly na PragueONCO 2018

1 - 2 / 24 - 25

O systému prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR se diskutovalo u kulatého stolu

1 - 2 / 25 - 26

V Regensburgu se konal osmý Mezinárodní kongres hojení ran

1 - 2 / 26 - 27

Čím nás obohatila 10. podzimní konference prezidia ČAS?

1 - 2 / 28 - 29

XVII. multidisciplinární nefrologický kongres se zabýval otázkou změny

1 - 2 / 30

Ostrava hostila podvacáté Colours of Sepsis

2 - 3 / 30 - 31

Pleny u seniorů byly tématem Kulatého stolu v rámci Kongresu primární péče

2 - 3 / 30

Sestry tančily na Žofíně

2 - 3 / 31

Reportáž

Aktivní a plnohodnotný život v domově pro seniory? Rakouský model ukazuje, že to jde

1 - 2 / 8 - 10

Historie

V Lázních Bechyně se léčil i poslední Rožmberk Petr Vok

1 - 2 / 32 - 33

Seriál

Přírodní či konvenční kosmetika? Rozhodující by měla být kvalita

2 - 3 / 6 - 7

Praxe

Dekubity a jejich léčba – kazuistiky

1 - 2 / 20 - 21

Skupinová edukace jako prostředek ke zlepšení kompenzace diabetu – zkušenosti a výsledky pilotního projektu

1 - 2 / 22 - 23

Další posun v ANTT – aseptické bezdotykové technice. Jak správně ošetřovat bezjehlové konektory?

2 - 3 / 28 - 29

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Problematika sexuálneho násilia ako výzva pre špecializáciu sestier

1 - 2 / 11

Odborné téma

Využitie larvoterapie v starostlivosti o rany

1 - 2 / 12 - 15

Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba

1 - 2 / 16

Posouzení kvality života pomocí dotazníku SarQoL u seniorů se sarkopenií

1 - 2 / 18 - 19

Hellp syndróm – Hrozba aj po bezproblémovom tehotenstve a pôrode

2 - 3 / 10 - 13

Výživa pacienta v intenzivní péči z pohledu sestry

2 - 3 / 14 - 15

Walking Blood Bank – chodící krevní banka

2 - 3 / 15

Přednemocniční neodkladná péče u bobových a skeletonových sportů

2 - 3 / 16 - 20

Masivní zevní krvácení – umíme je efektivně zastavit?

2 - 3 / 22 - 24

Jde to i jinak…

2 - 3 / 24 - 25

Právo

Jak je to se souhlasem u nezletilých pacientů

1 - 2 / 34

Rozhovor

Z onkologických onemocnění trpí děti nejčastěji leukémií a nádory mozku

1 - 2 / 4 - 6

Sestry z Ukrajiny jsou pro nás vítaná pomoc

2 - 3 / 2 - 3

„Největší potíže mi dělá elektronická dokumentace,“ říká sestra z Ukrajiny

2 - 3 / 4 - 5

Aktuálně / informace

V Praze Modřanech se v létě otevře nový domov pro seniory

2 - 3 / 32

Nové knihy

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi

1 - 2 / 11

Lekce angličtiny

Erysipelas

1 - 2 / 36

Telephone-assisted fi rst aid

2 - 3 / 36

Editorial

Jistá je jenom změna

1 - 2 / 1

Právě na jaře mysli na zimu

2 - 3 / 1

Recenzovaný článek/Kazuistika

Využití krytí UrgoClean Ag v hojení syndromu diabetické nohy

2 - 3 / 26 - 27

Informovanost pacientů o právech pacientů při poskytování ošetřovatelské péče

2 - 3 / 27

Stalo se

Ježíškova vnoučata nadělila v ÚVN Praha radost

1 - 2 / 2 - 3

Testovací klub Florence

Seni Lady – pohodlí, bezpečí a diskrétnost

2 - 3 / 8 - 9