Rejstřík 2018

 
Článek Číslo / strana
Z konferencí

Nejnovější zkušenosti a výsledky onkologické léčby zazněly na PragueONCO 2018

1 - 2 / 24 - 25

O systému prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR se diskutovalo u kulatého stolu

1 - 2 / 25 - 26

V Regensburgu se konal osmý Mezinárodní kongres hojení ran

1 - 2 / 26 - 27

Čím nás obohatila 10. podzimní konference prezidia ČAS?

1 - 2 / 28 - 29

XVII. multidisciplinární nefrologický kongres se zabýval otázkou změny

1 - 2 / 30

Reportáž

Aktivní a plnohodnotný život v domově pro seniory? Rakouský model ukazuje, že to jde

1 - 2 / 8 - 10

Historie

V Lázních Bechyně se léčil i poslední Rožmberk Petr Vok

1 - 2 / 32 - 33

Praxe

Dekubity a jejich léčba – kazuistiky

1 - 2 / 20 - 21

Skupinová edukace jako prostředek ke zlepšení kompenzace diabetu – zkušenosti a výsledky pilotního projektu

1 - 2 / 22 - 23

Recenzovaný článek/Přehledová studie

Problematika sexuálneho násilia ako výzva pre špecializáciu sestier

1 - 2 / 11

Odborné téma

Využitie larvoterapie v starostlivosti o rany

1 - 2 / 12 - 15

Inkontinenční dermatitida – její prevence a léčba

1 - 2 / 16

Posouzení kvality života pomocí dotazníku SarQoL u seniorů se sarkopenií

1 - 2 / 18 - 19

Právo

Jak je to se souhlasem u nezletilých pacientů

1 - 2 / 34

Rozhovor

Z onkologických onemocnění trpí děti nejčastěji leukémií a nádory mozku

1 - 2 / 4 - 6

Nové knihy

Psychosociální problematika v ošetřovatelské profesi

1 - 2 / 11

Lekce angličtiny

Erysipelas

1 - 2 / 36

Editorial

Jistá je jenom změna

1 - 2 / 1

Stalo se

Ježíškova vnoučata nadělila v ÚVN Praha radost

1 - 2 / 2 - 3