Zpět na přehled akcí

Kalendář akcí

XVII. multidisciplinární nefrologický kongres

Začátek akce: 23. 11. 2017
Konec akce: 24. 11. 2017
Místo konání: Hotel Hesperia, Olomouc
Druh akce: Multidisciplinární kongres
Web akce: http://www.cnna.cz

 

Dovolujeme si Vás pozvat na XVII. MULTIDISCIPLINÁRNÍ NEFROLOGICKÝ KONGRES. Stěžejním tématem letošního ročníku je: „Je změna možná?“ Stalo se již dobrou tradicí, že kongresy, které pořádá nefrologická sekce ČAS a zastupující člen EDTNA/ERCA v ČR, podporují výměnu zkušenost a přátelskou komunikaci mezi všemi členy týmu, kteří se podílejí na péči o pacienta s onemocněním ledvin. K aktivní i pasivní účasti zveme sestry, techniky, ostatní nelékařské pracovníky, lékaře, zástupce firem a zástupce z řad pacientských organizací. Akce bude akreditována dle vyhlášky

č. 321/2008 Sb. a její novely č. 4/2010 Sb. Na hlavní téma kongresu by měla navazovat témata z naší každodenní praxe, kterými jsou: ● Věda a výzkum – sestra v roli výzkumnice ● Geriatrický pacient – paliativní a podpůrná ošetřovatelská péče ● Nové možnosti léčby nefrologicky nemocných – transplantace – nové trendy ● Dialyzační léčba v domácím prostředí ● Predialyzační péče a její úskalí - WKD ● Aktivace pacientů na dialýze i mimo ni ● Diferenciace péče – profese v nefrologii ● Jak zvýšit prestiž a stavovskou hrdost zdravotních sester, motivace, vzdělávání ● Prevence syndromu vyhoření 

Organizátoři 

Bc. Marcela Městková, předsedkyně nefrologické sekce České asociace sester E-mail: marcela.mestkova@gmail.com, Mobil: 602 968 614 

● Jitka Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro ČR 

● Výbor nefrologické sekce sester: Bc. Eva Víšková, Bc. Eva Moravcová, Mgr. Ivana Lupoměská, RN, MHA, Mgr. Dana Hrubá, Bc. Vladěna Homolková, Mgr. Marie Kolářová 

● Spolupořádající agentura: Androsa, s.r.o.   

ČASOVÝ HARMONOGRAM 

23.11.2017 

9.00 - 10.00 hod. Registrace účastníků 

10.00 hod. Zahájení kongresu 

10.05 - 11.10 hod. Blok I. Předsedající: Bc. M. Městková, Bc. E. Víšková 

10.05 – 10.15. hod. Úvodní slovo PhDr. M. Šochmanová, MBA, prezidentka ČAS 

10.15 – 10.30 hod. Evropské vzdělávací projekty pro nefrologické sestry J. Pancířová, zastupující člen EDTNA/ERCA pro Českou republiku 

10.30 – 10.40 hod. Prestiž povolání zdravotní sestry Bc. M. Městková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS 

10.40 – 10.55 hod. Systém vzdělávání zdravotních sester pro práci na dialyzačních centrech L. Melkusová, B.Braun Avitum s.r.o., Praha 5 - DS Homolka 

10.55 – 11.10 hod. Externí audit na dialyzačním středisku Mgr. H. Jeřábková, B.Braun Avitum s.r.o., DS Litoměřice 

11.10 – 11.35 hod. Přestávka 

11.35 – 13.00 hod. Blok II. Předsedající: Mgr. M. Kolářová, Bc. V. Homolková 

11.35 – 11.55 hod. Změna je možná – kazuistika Bc. G. Duřtová, Bc. Š. Macháčková, Bc. P. Vagenknechtová, MBA, VFN Interní oddělení Strahov, Praha 6 

11.55 – 12.15 hod. Moje pracovní zkušenost na dialýze v Saúdské Arábii L. Stodolová, Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, Sokolov 

12.15 – 12.35 hod. Prevence syndromu vyhoření na dialyzačním středisku Mgr. K. Štěpánková, Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, Sokolov 

12.35 – 13.00 hod. Význam screeningu a analýzy rodokmenu v časné diagnostice Fábryho choroby – role dialyzační sestry J. Kmošková, II. Interní klinika, centrum pro léčbu FCH, VFN, Praha 2 

13.00 – 14.00 hod. Obědová přestávka 

14.00 – 15.40 hod. Blok III. Předsedající: Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Mgr. D. Hrubá 

14.00 – 14.20 hod. Domácí hemodialýza – (znovu) objevený fenomén Mgr. B. Švárová, J. Pospíšilová, VFN, Interní oddělení Strahov – dialýza, Praha 6 

14.20 – 14.40 hod. Domácí hemodialýza – nová možnost dialyzační léčby Bc. E. Schlachtová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Plzeň 

14.40 – 15.00 hod. HHD – naše roční zkušenosti Bc. Z. Dynybylová, M. Dušičková, Dialyzační středisko Fresenius Medical Care, Praha 4 – Krč 

15.00 – 15.40 hod. Building and organization of successful HHD programme N. Pacy, Queen Alexandra Hospital Portsmouth, Wessex Kidney Centre, U.K. (překlad do českého jazyka zajišťuje doc. Ing. F. Lopot, CSc) 

15.40 – 16.15 hod. Přestávka 

16.15 – 17.15 hod. Blok IV. Předsedající: Bc. E. Moravcová, Bc. E. Víšková 

16.15 – 16.35 hod. Nevyriešitelné strasti dialyzačnej sestry M. Bílá, Dipl.s., O. Lásková, Dipl.s., Dialcorp s.r.o., Kežmarok 

16.35 – 16.55 hod. Změna věkové struktury pacientů v období r. 1995-2015 a její vliv na ošetřovatelskou péči Bc. P. Radovič, B.Braun Avitum s.r.o., DS Litoměřice 

16.55 – 17.15 hod. Geriatričtí pacienti na dialýze Bc. Z. Mončeková, L. Belianska, B.Braun Avitum s.r.o. Bratislava, DS Bánovce nad Bedravou 

17.30 – 18. 30 hod. Praktický workshop Téma 1: Praktické techniky v prevenci syndromu vyhoření Mgr. K. Štěpánková (17.30 hod. a 18.00 hod.) 

Téma 2: Prevence bolestí zad Mgr. Z. Brůhová – (17.30 hod. a 18.00 hod.) 2 x 20 min skupina à 20 účastníků – zájemci se mohou přihlásit u registrace TENTO PROGRAM JE POČETNĚ OMEZENÝ

20.00 hod. Večeře 

24.11.2017 

9.00 – 11.00 hod. Blok V. Předsedající: Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Mgr. D. Hrubá 

9.00 – 9.25 hod. Současné možnosti hemodialyzační léčby Ing. Mgr. M. Sedlář, Fresenius Medical Care – ČR, s.r.o. 

9.25 – 9.45 hod. Dialog iQ – inovace v SN CO D. Prušková, DiS, B.Braun Avitum s.r.o., DS Ivančice 

9.45 – 10.05 hod. Akutní dialýzy na našem HDS P. Krejzová, B.Braun Avitum s.r.o., DS Teplice 

10.05 – 10.20 hod. Akutní eliminační metody u dětských pacientů Mgr. Z. Žílová, Mgr. Z. Eretová, Bc. Z. Morčinková, IKEM, Nefrologická klinika, dialyzační oddělení 

10.20 -10.40 hod. Kazuistika pacienta s diagnózou Juvenilní nefronoftíza typu 1(NPHP1) a transplantace ledviny – očima matky – dialyzační sestry R. Ťulpová, Dialýza s.r.o., DS Šumperk 

10.40 – 11.00 hod. Pooperační péče o PD katétr a exit site F. Diallo, J. Řeháková, VFN Interní oddělení Strahov, Praha 6 

11.00 – 11.30 hod. Přestávka 

11.30 – 13.10 hod. Blok VI. Předsedající: Mgr. M. Kolářová, Bc. V. Homolková 

11.30 – 11.50 hod. Výživový doplňok ušitý na mieru malnutrícii S. Jurčová, I. Smetanová, B.Braun Avitum s.r.o. Bratislava, DS Partizánske 

11.50 – 12.10.hod. Dialyzační dieta a její úskalí v praxi Bc. D. Sasáková, Mgr. I. Lupoměská, RN, MHA, Fresenius Medical Care -DS s.r.o., Praha 

12.10 – 12.30 hod. Výživa při akutním selhání ledvin, nutriční péče o klienty při dialýze Mgr. M. Matějková, Dis., oddělení nutričních terapeutů, VFN Praha 2 

12.30 – 12.45 hod. Prospívání pacientů pod dohledem koordinátorky pro nutrici A. Neradová, B.Braun Avitum s.r.o. DS Homolka, Praha 5 

12.45 – 13.10 hod. Ambulantní nutriční péče o nemocnou s multiviscerální transplantací a autotransplantací ledviny O. Mengerová, R. Milatová, IKEM Praha 

13.10 hod. Zakončení kongresu Bc. M. Městková, předsedkyně nefrologické sekce 

ČAS ORGANIZAČNÍ INFORMACE 

Časná registrace: do 30. 9. 2017 členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 700,- Kč 

Ostatní: 900,- Kč 

Pozdní registrace: 1. 10. - 10. 11. 2017 členové nefrologické sekce ČAS nebo EDTNA/ERCA: 800,- Kč Ostatní: 1000,- Kč 

PLATBU NELZE DĚLIT NA JEDNODENNÍ ÚČAST REGISTRAČNÍ POPLATEK JE NEVRATNÝ 

Bankovní spojení pro zaplacení registračního poplatku: Číslo účtu: 4849890207/0100 Komerční banka Praha 1, variabilní symbol: 2017 Název účtu: Česká asociace sester, o. s. – nefrologická sekce, IČO 00537161 

Ubytování: KAŽDÝ ÚČASTNÍK SI ZAJISTÍ A HRADÍ UBYTOVÁNÍ SÁM. 

K ubytování je možno využít hotel Hesperia - ubytovací kapacita vyčerpána, hotel Hesperia zajistí ubytování v hotelu IBIS, který je vzdálen cca 2 km. Pro zájemce bude zajištěno smluvní TAXI, které bude fungovat jako shuttle mezi oběma hotely - ÚČASTNÍCI SI TAKÉ HRADÍ SAMI. 

● Brněnská 55, 779 00 Olomouc, Česká Republika ● Tel.: +420 585 421 735, Fax: +420 585 421 736, Mobil: +420 721 663 699 ● hesperiahotel@gmail.com www.hotel-hesperia.cz 

II. OZNÁMENÍ pro členy ČAS též k dispozici na www.cnna.cz v nefrologické sekci, pro nečleny na Faceboook - NEFROSESTRY 

Pro registraci použijte adresu: konference@androsa.cz nebo použijte registrační formulář na www.androsa.cz. Prosíme o zaslání potvrzení o zaplacení registračního poplatku podle zvoleného termínu registrace (Časná registrace do 30. 9. 2017, pozdní registrace do 10. 11. 2017)

Kalendář

  Listopad 2017  
PO ÚT ST ČT SO NE
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3