Aktuality

 • Zachovejme ve stravování zdravý rozum a nepodléhejme módním trendům

  Výživa je věda, která se stále vyvíjí. S nutriční terapeutkou Mgr. Tamarou Starnovskou, předsedkyní Sekce výživy a nutriční péče, z. s., jsme si povídali o náplni práce nutričního terapeuta, o typických pacientech a přístupu k nim, ale také o častých mýtech, omylech a trendech ve výživě, které mohou přinést více škody než užitku.

 • Antikoagulační léčba a strava

  Nejčastěji používaným perorálním antikoagulanciem je warfarin. Při jeho užívání je nutné nejen pravidelně monitorovat účinnost (INR), ale také předcházet poměrně hojným interakcím s léky a potravinami bohatými na vitamin K. Jak by měla vypadat dieta při léčbě warfarinem? 

   

 • Proč odmítáme vzdělanou sestru?

  Proč se všichni – společnost, politici, lékaři, úředníci, pedagogové, novináři, zdravotníci a další – pozastavují nad tím, že se náročnost, odbornost a potřeba vyššího vzdělání týká i sester? Vždyť statistiky z posledních let ukazují,
že sesterská profese je jedna z nejtěžších vůbec. 

 • Názory a informovanosť tehotných žien o vakcinácii detí

  Informácie o negatívnych aspektoch očkovania, ako aj rôzne správy s antivakcinačným zameraním objavujúce sa v médiách, výrazne ovplyvňujú povedomie a prirodzene zvyšujú obavy u tehotných žien z očkovania ich detí. cieľom štúdie bolo zistiť, aké sú názory a informovanosť tehotných žien o vakcinácii detí. práca má charakter kvantitatívnej prierezovej štúdie. bola použitá exploratívna metóda dotazníka vlastnej konštrukcie. Vzorku respondentov tvorilo 115 tehotných žien vo veku od 18–40 rokov. Údaje boli analyzované pomocou deskriptívnej štatistiky. Štúdia identi kovala zväčša negatívne názory tehotných žien na vakcináciu detí. Väčšina žien si neuvedomovala riziká závažných infekčných ochorení. preukázala sa nedostatočná informovanosť tehotných žien o medicínskych poznatkoch súvisiacich s nebezpečenstvom infekčných ochorení ako aj nedostatočná informovanosť o význame a nežiaducich účinkoch očkovania zo strany zdravotníckych profesionálov. Výsledky štúdie poukazujú na nevyhnutnosť zvýšiť u žien už počas tehotenstva povedomie o význame vakcinácie a o prevencii, ochrane pred infekčnými ochoreniami, objektívnu informovanosť, zlepšiť vzťah dôvery zo strany zdravotníckych pracovníkov ako aj médií. 

 • Vztah filozofie a ošetřovatelství z pohledu historie

  Filozofie je vědní disciplína, jejímž cílem je soustavné, racionální a kritické zkoumání skutečnosti, světa a člověka. Zabývá se zákonitostmi bytí a poznáním smyslu lidského života. Její snahou je od dávnověku objasnit lidskou existenci a umožnit člověku orientovat se ve světě. Každý filozofický směr ovlivňoval společnost, a tím také rozvoj ošetřovatelství a medicíny, a naopak daná doba ovlivňovala filozofii. 

 • Využití odlehčení individuální ortézou typu Sarmiento u pacienta se syndromem diabetické nohy

  V září 2015 přichází na chirurgickou ambulanci FN Plzeň 53 letý muž pro rozsáhlý hnisající defekt paty a plosky pravé dolní končetiny (PDK). Je zde přítomna kapsa s komunikací až nad hlavičky metatarzů. Defekt vznikl drobným poraněním paty asi před třemi týdny, kdy pacient šlápl na šponu. Chirurg provedl stěr, vyčištění rány H2O2 a krytí s betadinem. Nemocný byl indikován
k nekrektomii a discizi planty. Již odesílající praktický lékař naměřil glykemii 37 mmol/l, proto byl nemocný záhy přeložen na lůžka I. interní kliniky pro zahájení léčby diabetu a další ošetřování defektu. Antibiotická terapie byla nasazena podle přítomných patogenů i. v. Vyšetření nohou prokázalo přítomnost středně těžké neuropatie, bez poruchy prokrvení tepen dolních končetin (obr. 1). 

 • Jsem tvůj nový kamarád – ojedinělý podpůrný projekt pro transplantované děti odstartoval v Thomayerově nemocnici

  Transplantace představuje zcela výjimečnou situaci a nesmírné fyzické i psychické vypětí nejen pro dospělého, ale především pro děti. Jde o složitou životní situaci, ve které je nutné se rychle zorientovat. Právě proto se pražská Thomayerova nemocnice, oddělení KDCHT, rozhodla spustit na své půdě ojedinělý projekt, který dětem pomůže vyrovnat se s jejich situací. Za projektem „Jsem tvůj nový kamarád“ stojí stejnojmenná organizace a Štěpán Kadlec, který sám transplantaci prodělal. 

 • Sestry by mohly mít více času na pacienty, ale...

  Novela vyhlášky o zdravotnické dokumentaci 

 • Plicní lékaři hledají 300 000 lidí s CHOPN

  „Hledá se 300 000“, takto by zněl titulek pomyslného inzerátu plicních lékařů, kteří se snaží najít ty, jež mají závažnou plicní nemoc a neví o tom. Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) v ČR ročně „zabije“ 3 500 lidí, fatálním následkům choroby se lze přitom vyhnout včasným zahájením léčby a změnou životních návyků. V počátečních stadiích ji však lidé zaměňují za astma, nebo její projevy ignorují. Od letošního října startuje dvouletý pilotní screeningový program, který pomůže odhalit nemoc včas. Plicní lékaři jej představují v rámci Světového dne CHOPN, jenž letos připadá na 21. listopadu. 

   

 • Lékaři 1. LF UK oceněni za zlepšení diagnostiky cirhózy jater

  Vědci 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy (1. LF UK) byli díky využití proteinu osteopontinu oceněni za zpřesnění prognózy a novou možnost šetrného testování pacientů se závažným onemocněním cirhózou jater.

Předchozí Další