Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Mezinárodní den sester v onkologickém centru Multiscan Pardubice

Datum: 14. 5. 2018
Mezinárodní den sester v onkologickém centru Multiscan Pardubice

12. květen je mezinárodním dnem, který patří výhradně zdravotním sestrám a ošetřovatelkám po celém světě. Jako symbol vděku za skvělou práci a profesionální přístup zdravotním sestrám předal ředitel onkologického centra Multiscan Pardubice Pavel Pivrnec vyhlášené dorty z pardubické cukrárny Libuše.

„Naše zdravotní sestry a radiologické asistentky jsou těmi nejlepšími, jsou profesionálkami se srdcem na pravém místě. Onkologie je těžký obor a ony se snaží být pacientům velkou oporou. Jsem velmi rád, že jsem jim mohl alespoň toutu cestou poděkovat za jejich profesionalitu a skvělý přístup k práci i k pacientům. Bez nich by naše pracoviště nemohlo být špičkou v rámci České republiky. Ocenit jejich práci je tedy víc než na místě,“ řekl ředitel onkologického centra Multiscan Pardubice Pavel Pivrnec.

Sestry jako vedoucí hlas: Zdraví je lidské právo

Mezinárodní den sester je datován na 12. května, jelikož toto datum je spjaté s výročím narození Florence Nightingale (rok 1820) – anglickou ošetřovatelkou šlechtického původu, autorkou odborné literatury a průkopnicí srovnávací lékařské statistiky. Stála zároveň u počátků rozvoje zdravotnických profesí a jejich organizací do moderní podoby. A k těmto oslavám ženy, která se stala inspirací například pro zakladatele Červeného kříže, se již tradičně připojilo i Onkologické centrum Multiscan Pardubice. „Mezinárodní den sester je ustanoven od roku 1971 a u nás v Multiscanu jim neopomínáme vyjádřit vděk za jejich práci – a to samozřejmě nejen 12. května. U našich sestřiček si vážíme nejen jejich odbornosti, ale i jejich přístupu k pacientkám a pacientům. Bez špičkové kvality jejich práce bychom se v Multiscanu neobešli,“ uvádí Pavel Pivrnec, ředitel onkologického centra. Letošní ročník Mezinárodního dne sester má heslo: Sestry jako vedoucí hlas: zdraví je lidské právo. „Každý den po celém světě slaví sestry svůj svátek a to v myslích pacientů, v jejichž těžkých chvílích jsou jim na blízku a pomáhají. 12. května 2018 si navíc připomínáme, že sestra je především lidská bytost často s nadlidskými schopnostmi, která potřebuje zázemí a respekt,“ dodává Barbora Švédová, vrchní sestra onkologického centra. „Zaujal mě citát amerického lékaře F. W. Peabodyho: Léčba nemoci může být neosobní, ale péče o pacienta musí být naprosto osobní. Profese zdravotní sestry je naprosto nezastupitelná, stará se o potřeby ostatních ve chvílích, kdy jsou nejzranitelnější. Vztah, který si sestra vytváří s klientem, jí nabízí jedinečný a intimní pohled do jeho života,“ dodává Vít Ulrych, lékař a tiskový mluvčí Multiscanu.

Péče v Pardubicích na špičkové úrovni

Onkologické centrum Multiscan Pardubice je součástí Komplexního onkologického centra Pardubického kraje. Přestože je soukromým zařízením, mohutně systematicky investuje do přístrojové techniky, zvyšování odbornosti personálu a kvality péče o pacienty. Jen letos do těchto investic zamíří přes 120 milionů korun. V tuto chvíli například instaluje Multiscan novou magnetickou rezonanci přímo na brachyterapeutickou ozařovnu, což je v Česku naprosto unikátní řešení. Vedle specializované léčby nádorů děložního čípku používají v Multiscanu také další metody, které pacientům přináší šetrnou léčbu. „Běžně praktikujeme ozařování nádorů u žen levého prsu v nádechu. To znamená, že pacientky před ozářením naučíme se nadechnout tak, že oddálí prs od srdce natolik, že dochází k minimalizaci zasažení srdce ozářením. Díky tomu se snižuje riziko poškození i dalších zdravých tkání,“ sděluje Vít Ulrych.

tz

 

Ilustrační foto – zdroj: Multiscan

 
  • tisk
  • předplatit si