Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Sympozium ke Světovému dni proti rakovině

Datum: 1. 2. 2019
Sympozium ke Světovému dni proti rakovině

 Zveme Vás dne 4. února 2019 od 10,00 hod v Lékařském domě, Sokolská 31, Praha 2 na sympozium ke Světovému dni proti rakovině.

Téma: Nádorové onemocnění plic

Program:

10,00 hod  - Zahájení 

        MUDr. Michaela Fridrichová, předsedkyně Ligy proti rakovině Praha

        Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, předseda České lékařské společnosti JEP

              Úvodní slovo                                                                                                    20 min              

        MUDr. Michaela Cimrová, Klinika pneumologie, NNB

              Péče o nemocné v pneumologické ambulanci                                                             25 min  

        Prim.MUDr. Jiří Votruba, Ph.D., I. klinika tuberkulózy a respiračních 

                                                                               nemocí VFN a 1. LF UK

              Diagnostické možnosti nádoru plic                                                                     25 min

         Prim. doc. MUDr. Vladislav Hytych, Ph. D., Odd. hrudní chirurgie, Thom. nem.

            Nové možnosti terapie z pohledu chirurga                                                          25 min                        

                    Diskuze

11,55 – 12,45  -   Přestávka :  oběd                         

         Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph. D., Onkol. a radioterap. klinika FN Plzeň                                                                           

               Imunologie a její možnosti v terapii nádorů plic                                               25 min                                                                              

          Doc. MUDr. David Vrána, Ph. D., Onkologická klinika FN Olomouc                                                                             

               Možnosti léčby nádoru plic                                                                               25 min

          MUDr. Tereza Drbohlavová, Ústav radiační onkologie NNB

               Možnosti radioterapie nádoru plic                                                                    20 min

          Mgr. Michaela Fridrichová, Ph. D., Katedra anorganické chemie PřF UK Praha

               Chemik a kouření                                                                                              20 min                              

           Mgr. Adam Kulhánek, Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN

               Odvykání kouření                                                                                              20 min

                     Diskuze 15,00   Závěr

Akce má charakter postgraduálního vzdělávání. Českou lékařskou komorou a Českou asociací sester je ohodnocena 4 kredity.

Oběd v předsálí, zajištěný Ligou pro všechny účastníky.

 
  • tisk
  • předplatit si