Zpět na přehled aktualit

Aktuality

Většina populace nepozná mozkovou mrtvici

Datum: 13. 9. 2018
Většina populace nepozná mozkovou mrtvici

Lékaři iktových center se obrací na veřejnost: všímejte si příznaků a nebojte se volat linku 155 

Cévní mozková příhoda (CMP) je třetí nejčastější příčinou úmrtí na světě. Během života postihne každého šestého Čecha a každý desátý v jejím důsledku zemře. Asi pětina pacientů CMP nepřežije, polovinu postihne různý stupeň invalidity a jen asi třetina nemocných bývá zcela bez následků.

Rozhodujícím faktorem pro úspěšnost terapie je včasná lékařská péče. V případě ischemické CMP je léčbou první volby intravenózní trombolýza. Ovšem tu lze pacientům podávat pouze do 4,5 hodin od prvních příznaků. Po šesté hodině od příznaků může tato terapie pacientovi ublížit a způsobit smrtící mozkové krvácení. Pokud příznaky netrvají déle než půldruhé hodiny, podaří se zcela vyléčit každého druhého pacienta. Při délce jejich trvání do tří hodin se daří zcela uzdravit jen každého sedmého pacienta a v intervalu do čtyř a půl hodiny jen jednoho ze čtrnácti.

U pacientů s uzávěrem mozkové tepny používají lékaři intervenční řešení prostřednictvím mechanické trombektomie, díky níž odstraňují krevní sraženinu. Metodu lze použít jen do šesti hodin od prvních projevů nemoci. V delším časovém horizontu, do 24 hodin, je zákrok proveditelny jen u 10 % pacientů.

FAST test – pomocník pro diagnózu

Jak uvádí Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, více než 70 % Čechů nepozná příznaky mozkové mrtvice. Lidem v této souvislosti může být nápomocen tzv. FAST test (Face – obličej, Arm – paže, Speech – řeč, Time – čas), díky kterému snáze diagnostikují tři hlavní příznaky a nemocnému pomohou. „Prvním je náhle vzniklý pokles tváře a ústního koutku. Postižený to sám většinou vnímá tak, že se mu špatně mluví, nebo že mu vytéká voda z pusy, když pije. Druhým příznakem je náhle vzniklá slabost končetin, v případě těžkého nálezu pacient vůbec nemůže pohnout rukou a nohou, u lehčích nálezů spíše subjektivně vnímá, že například špatně píše, anebo ťuká do mobilu,“ popisuje MUDr. Aleš Tomek, předseda Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP s tím, že slabost je optimální testovat předpažením po dobu 10 vteřin. O nálezu svědčí, jestliže ruka během 10 vteřin testovanému klesne. „Třetím příznakem je jakákoliv náhle vzniklá porucha řeči, tedy ať už člověk špatně vyslovuje slova, zpomaleně mluví, anebo si zvláštním způsobem šlape na jazyk,“ uvedl MUDr. Tomek.

Ministerstvo zdravotnictví slíbilo, že prevence kardiovaskulárních onemocnění a cévních mozkových příhod bude jedním ze zhruba pěti hlavních témat právě chystané koncepce Zdraví 2030, jež by měla nahradit aktuální dokument Zdraví 2020. Cílovou skupinou pro osvětu by měla být kromě seniorů také populace středního věku, stejně jako děti, které nezřídka první naleznou své prarodiče s klinickými příznaky.

Sítě iktových center

V ČR funguje od roku 2011 centrálně organizovaná síť vysoce specializované péče o pacienty s iktem. Jsou dvě úrovně těchto zařízení, a to centra vysoce specializované cerebrovaskulární péče, kterých je 13 a centra vysoce specializované péče o pacienty s iktem, jichž je dohromady 32. Cílem je, aby ve všech těchto centrech byla léčba o ischemické pacienty zahájena do 20 minut od příjezdu.

 
  • tisk
  • předplatit si