Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

3. LF UK vychovala již téměř 1000 sester

Datum: 24. 3. 2017
3. LF UK vychovala již téměř 1000 sester

Již téměř 1000 sester vychovala 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Praze. U příležitosti 25. výročí ošetřovatelských studií pořádá Ústav ošetřovatelství 3. LF UK slavnostní setkání absolventů a odbornou konferenci, která se bude konat 11. května 2017 ve Velké aule Karolina.

Prostory pražského Karolina zažijí den před Mezinárodním dnem sester setkání absolventů všech ošetřovatelských oború, které bylo a je možné vystudovat na jedné z lékařských fakult Univerzity Karlovy. 3. lékařská fakulta vychovala během 25 let téměř tisíc sester, a to v oborech Zdravotní vědy a Všeobecná sestra v prezenční i kombinované formě studia.

Na toto setkání, konané pod záštitou rektora UK, děkana 3. LF UK, Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a České asociace sester, jsou srdečně zváni všichni absolventi i vyučující, kteří se na výuce sester podíleli a podílejí. Pozvány jsou také významné osobnosti českého ošetřovatelství, zástupci zdravotnických zařízení i hosté ze zahraničí. Ve Velké aule Karolina vystoupí i pěvecký sbor FN Motol AcorD Motol a na konci akce bude čas i na setkání s kolegy a učiteli v historických prostorách Karolina u sklenky vína. 

Všichni absolventi ošetřovatelských studií jsou srdečně zváni!

Akce se koná 11. května 2017 od 10.00 do 17.00 hodin ve Velké aule Karolina, Modré posluchárně UK. Přihlásit se je možné na této adrese: https://25letsester.lf3.cuni.cz/

Neváhejte, kapacita Karolina je omezená!

tz

 
  • tisk
  • předplatit si