Zpět na přehled aktualit

Novinky našich partnerů

Co máte vědět o zdravotní péči před cestou na dovolenou

Datum: 31. 7. 2017
Co máte vědět o zdravotní péči před cestou na dovolenou

Desítky tisíc českých turistů musí každý rok vyhledat zdravotní péči v cizině, stovky z nich skončí v nemocnici. Jaká práva máme v souvislosti s poskytováním zdravotní péče v nemocnici?

Země Evropské Unie

Jednoznačně jezdíme na dovolenou nejčastěji do zemí Evropské unie. Pojďme se proto podívat na to, co byste měli vědět o zdejší zdravotní péči.

Vaše kartička zdravotní pojišťovny slouží zároveň jako Evropský průkaz zdravotního pojištění (European Health Insurance Card – EHIC). Zaručuje, že v žádné zemi Evropské unie nezůstanete bez zdravotní péče. Lékaři jsou vám povinni poskytnou stejné služby, jako kdybyste byli pacienti jejich země,“ vysvětluje MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví. EHIC dále platí v zemích Evropského hospodářského prostoru a na základě mezinárodních dohod rovněž ve Švýcarsku. Zajišťuje především:

1.    Neodkladnou zdravotní péči, tj. péči poskytovanou zejména při riziku vážného poškození zdraví či ohrožení života. Zdravotní pojišťovna však uhradí maximálně částku, kterou by platila ve stejném případě v České republice.

2.    Nezbytnou zdravotní péči, která zajišťuje takovou zdravotní péči, aby pacient nemusel odjet domů dříve, než původně zamýšlel. V takovém případě vám pojišťovna zaplatí rozdíl mezi tím, co by hradila v ČR a tím, co jste ve skutečnosti zaplatili.

„V obou variantách platí, že refundace nákladů není automatická. Musíte svou zdravotní pojišťovnu o ni požádat,“ upozorňuje Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M., právní poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví, a dodává: „Nárok na úhradu zdravotní péče neomezuje ani to, že příčinou vašich zdravotních problémů na dovolené bude onemocnění, kterým jste již trpěli před cestou. Vztahuje si i na potřebnou péči v těhotenství či léčbu v souvislosti s úrazy při rizikovém sportu či vysokohorské turistice.“

Přesto však EHIC na všechno nestačí. Neposkytuje například úhradu:

·      spoluúčasti pacienta, která je ve většině zemí běžná;

·      nutného transportu do vlasti či repatriace ostatků;

·      asistenční služby v případě možné jazykové bariéry v nemocnici či v ordinaci;

·      zdravotní péče v soukromých zařízeních, která nemají smlouvy s žádnými pojišťovnami (tudíž zde EHIC neplatí);

Pro tyto případy je lepší sjednat si komerční cestovní zdravotní pojištění.

Jedeme mimo EU

V zemích mimo evropský hospodářský prostor EHIC neplatí. S bezplatným základním ošetřením nelze počítat, pokud s daným státem nemáme uzavřenu mezinárodní smlouvu, která obsahuje takové ustanovení. (Bližší informace poskytují například webové stránky ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí.) Je proto nutné připojistit se u komerční pojišťovny. V případě zemí, jako jsou například Egypt a Tunisko vás bude cestovní pojištění stát stejně jako do zemí EU. Do většiny ostatních stále oblíbenějších destinací, jako třeba do Thajska či zemí Karibiku, budete muset však vyndat z peněženky více.

Neodkladnou péči vám musí poskytnout zdravotníci v každé zemi i bez komerčního cestovního pojištění. Bude ji však muset po ošetření na místě zaplatit. Později pak můžete svou zdravotní pojišťovnu požádat o refundaci, ale jen do výše, kterou by hradila v ČR.

Jak to mají cizinci v ČR?

„S cizincem, který se prokáže průkazem EHIC nebo je členem některého ze smluvních států (např. Turecko), musí poskytovatelé zdravotní péče zacházet jako s pojištěncem české smluvní zdravotní pojišťovny. Systém je tedy stejný, jako když náš občan jede na dovolenou do zemí EU,“ konstatuje Mgr. Ilona Hlaváčová. „Jeho prostřednictvím je tedy kryta neodkladná a nezbytná zdravotní péče,“ dodala. V praxi to znamená:

  • za poskytnutí hrazených služeb ze zdravotního pojištění nelze účtovat žádné úhrady v hotovosti, v ostatních případech jsou úhrady stejné, jako v případě českých pojištěnců,
  • péče musí být poskytnuta v takovém rozsahu, aby se cizinec nemusel vracet domů dříve, než zamýšlel – posouzení potřebného rozsahu léčby je na lékaři,
  • úhradu účtuje poskytovatel zdravotních služeb pojišťovně, která je k tomu příslušná na základě průkazu EHIC, péči bude pojišťovna proplácet za stejných podmínek, jako kdyby ji poskytovala českým pojištěncům,
  • nesmí jít o péči, za jejímž poskytnutím by cizinec na území ČR přicestoval.

Občané, kteří k nám přijedou na dovolenou ze zemí, s nimiž nemá České republika uzavřenu žádnou mezinárodní smlouvu, která by obsahovala ustanovení o poskytování bezplatné zdravotní péče, musí za ošetření zaplatit na místě.

·      Úhrada je vypočtena výkonově podle Sazebníku zdravotních výkonů a hodnoty bodu podle aktuálního Ceníku pro poskytování zdravotní péče nehrazené z veřejného zdravotního pojištění a jiných služeb.

·      Jestliže má cizinec komerční pojištění uzavřené s pojišťovnou na území ČR (mezi registrované pojišťovny patří např. VZP, Uniqua, Slavia, Maxima), může poskytovatel řešit úhradu s ní. Z pojištění je však hrazena pouze nutná a neodkladná péče poskytovaná do částky, která je uvedena ve smlouvě. Pozor, u soukromých poskytovatelů bez uzavřených smluv s pojišťovnami, musí cizinci platit vždy.

·      V případě, že cizinci mají v jejich mateřské zemi pojištění, které kryje cestování, mohou po návratu požádat na základě předložených účtů z ČR svou pojišťovnu o proplacení vyložených nákladů.

Informace o lékařích a dalších poskytovatelích zdravotní péče včetně jejich jazykové vybavenosti lze najít například v Lékařském informačním centru. 


Více o Kanceláři Ombudsmana pro zdraví

Kancelář Ombudsmana pro zdraví je centrum pro poradenství, informace a zprostředkování pomoci pacientům (tedy každému z nás) i zdravotnickým pracovníkům v oblasti zdravotnického práva a navazujících částí sociálního zabezpečení. Poradenství poskytuje zdarma. 

MUDr. Martin Jan Stránský, M.D., FACP, zakladatel Kanceláře Ombudsmana pro zdraví

Mgr. Ilona Hlaváčová, LL.M., právní poradkyně Kanceláře Ombudsmana pro zdraví

tz

Ilustrační foto, zdroj: ZPMV ČR

 
  • tisk
  • předplatit si