COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 1 / 2009

Číslo 1 / 2009

Číslo 1 / 2009
Vychází 3. ledna 2009

 

Obsah čísla

Přílohy / speciály

Porozumění

Editorial
 

Milé sestry, vážené čtenářky a čtenáři!

str. 1

Máte slovo
 

Nemocnice – můj osud

str. 6 - 7

Zpravodaj ČAS
 

Čas pro region Kolín

str. 8 - 10

 

Co život dal a vzal

str. 10

 

Nejen o nedostatku sester

str. 10 - 11

 

Uplatnění zdravotnických asistentů na trhu práce

str. 11 - 13

 

Festival psychiatrického ošetřovatelství

str. 13

Zpravodaj NCONZO
 

Amer. J. Nurs., 2008, 108, č. 9

str. 14

Historie
 

Jaké jsme byly – sestry před 50 lety

str. 17 - 18

Informační servis
 

Malá pozvánka na SestraFest

str. 19

Aktuálně z MZ ČR
 

Zasedání hlavních sester států EU

str. 19

Kazuistika
 

Ošetřování otevřené rány po elizi tumoru hrudní stěny

str. 20 - 21

Praxe
 

Efektivita antibiotické profylaxe u GBS pozitivních rodiček

str. 22 - 23

 

Paliativní léčba vybraných obtíží v onkologii

str. 24 - 26

 

Ergoterapie v domácí péči

str. 26 - 27

 

Dialyzovaný pacient a trávenie voľného času

str. 28 - 29

 

Ošetřování pacientů s MRSA v ÚVN Praha

str. 30 - 31

 

Zkušenosti ze zahraničí. Doma u pana K.: Péče o pacienta s karcinomem žaludku

str. 31 - 32

Management
 

Zajistit bezpečí patří do kompetence manažera

str. 33 - 34

Výzkum
 

Aspekty judaismu v ošetřovatelství

str. 35 - 37

 

Nebezpečné (nejen) hračky

str. 38 - 39

Akce, události
 

Vzdělávání z projektu EU

str. 46

 

Návštěva zdravotnické školy v Norsku

str. 47

Odborný text

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Spolupráce s nevidomým klientem

str. 48