COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Čas pro region Kolín

Datum: 3. 1. 2009
Autor: J. Chládková

Region Kolín vznikl na konci 90. let minulého století. Velkou zásluhu na tom měla Marie Koutová, v té době vrchní sestra chirurgického oddělení Nemocnice Kolín. Tato sestra se zapojila do dění v České asociaci sester již na samém začátku.

Vždy dbala na pravidelné vzdělávání sester a založení regionu Kolín bylo jen logickým vyústěním jejího aktivního pracovního života. Byla v ČAS první, kdo prosazoval myšlenku regionů, nikoliv sekcí.

Kolín má prvenství v ČAS

Tak vznikl region Kolín jako první region v České asociaci sester. Vznikl za velké podpory tehdejšího vedení kolínské nemocnice, ředitele MUDr. Jana Rakušana a dnes již zesnulé hlavní sestry Hany Matiášové. Těm patří velký dík za pochopení a pomoc sestrám v jejich celoživotním vzdělávání. Hlavní sestra podporovala vzdělávání sester a spolupráci s odbornou společností, sama byla členkou sekce managementu. Všechny akce regionu se konaly ta účasti vedení nemocnice a vždy měly hojnou účast - vždyť také ihned po založení regionu Kolín se prudce zvýšila jeho členská základna. Funkci předsedkyně v té době vykonávala právě Marie Koutová.

Vzdělávání mělo pestrý obraz

Region spolu s vedením nemocnice pořádal četné exkurze do jiných nemocnic - například dvakrát do pražské Nemocnice Na Homolce, dále do Znojma, Vsetína, Písku, Českých Budějovic, Liberce, Mladé Boleslavi a dalších nemocnic v různých městech České republiky. Jednou sestry vyjely do Německa - poznávat práci zahraničních sester.

Pro sestry, členky ČAS, se kupovaly knihy, např. Praktický slovník medicíny, žilo se i společenským životem. Členky se pravidelně setkávaly nejen na akcích vzdělávacích, ale i společenských, ať už to byl výlet za historií naší země, anebo do sklípku, vždy podle finančních možností a místa. Tam se vzájemně poznávaly a vyměňovaly si zkušenosti. V lednu 2000 byla Marie Koutová zvolena do prezidia ČAS a v červnových volbách téhož roku byla do čela regionu Kolín zvolena Naďa Tichá, stomasestra chirurgického oddělení Nemocnice Kolín. Region pokračoval spolu s vedením nemocnice ve vzdělávacích akcích, za které byly sestrám přidělovány kreditní body. 

Region na "volné noze"

V průběhu čtyř let narůstala členská základna pravidelným tempem. V roce 2004 přišly nové volby do vedení regionu. Bylo to ale právě v době, kdy se změnilo vedení kolínské nemocnice. Funkci hlavní sestry začala vykonávat Bc. Monika Válková. Volby přinesly změny i do vedení regionu- Naďa Tichá již znovu nekandidovala a novou předsedkyní regionu jsem byla zvolena já, která jsem v té době pracovala jako staniční sestra na jednotce intenzivní péče Nemocnice Kolín. Po volbách však vedení nemocnice přestalo s regionem Kolín spolupracovat a podporovat ho. Nezbývalo než napnout vlastní síly a hledat materiální pomoc a odbornou spolupráci jinde. Díky velkému úsilí se i bez podpory nemocnice dařio pořádat dvakrát do roka odborné konference. Aby tuto činnost bylo možné udržet, musel být zvýšen poplatek za účast na konferencích, sháněli se sponzoři pro pokrytí nákladů, hlavně na pronájem sálu nebo drobné dárky přednášejícím. Konání vzdělávacích akcí se přesunulo na soboty, v pracovní dny již nebylo z časových důvodů možné konference pořádat. V té době nabídl regionu pomoc LOK, který mu na konference zapůjčoval promítací techniku.

Úspěchy navzdory překážkám

Dalším problémem se ukázalo shánění přednášejících - některé sestry z Oblastní nemocnice Kolín, a. s. si připravily na konferenci přednášku a prezentovaly ji, jiné však pro region Kolín z různých důvodů ztrácely odvahu přednášet. Jen lékaři nezklamali a vždy pozvání k přednášce přijali. Po personálních změnách, které v nemocnici nastaly, se stala situace pro činnost regionu i pořádání konferencí ještě složitější. Vrchní sestra Koutová a staniční sestra Chládková byly odvolány ze svých funkcí, první z nich nakonec dala výpověď a začala pracovat jako hlavní sestra v Lázních Poděbrady, a. s. Předsedkyně regionu byla přeřazena do směnného provozu na JIP interního oddělení a postupně se ztížila práce i vlastního výboru regionu. Z nemocnice odešla na mateřskou dovolenou pokladnice, z oddělení ORL odešla pracovat mimo nemocnici Marie Janatková, nakonec předsedkyně i místopředsedkyně regionu Jana Karkošová daly v nemocnici výpověď a odešly pracovat do Prahy. Region ale přesto žil dál - dál se pořádaly pravidelné konference, kterých se zúčastňovalo 250-450 sester, a dál stoupala jeho členská základna.

Starý region "umřel", ať žije nový!

V tomto roce všem členkám výboru skončilo volební období a všechny se rozhodly (hlavně z časových důvodů) již nekandidovat. Volby měly proběhnout na dubnové konferenci 2008, bohužel se však nenašel nikdo, kdo by tuto štafetu nesl dál. Proto volby nemohly proběhnout a bylo rozhodnuto, že za těchto podmínek bude nejlepší činnost regionu Kolín ukončit. Předsedkyně předložila členkám návrh na sloučení regionu se sekcí léčebných ústavů a lázní, návrh byl členkami přijat a začala jednání o sloučení. Od 1. 1. 2009 vznikl z obou těchto součástí ČAS nový útvar, který nese název region Polabí. Funkci předsedkyně bude zatím do nových voleb v dubnu 2009 vykonávat Marie Koutová, současná předsedkyně sekce léčebných ústavů a lázní.

Obrázky z regionu Jiří Veverka a archiv

 

 
  • tisk
  • předplatit si