COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Malá pozvánka na SestraFest

Datum: 3. 1. 2009
Autor:

Jedním z důvodů nezájmu kvalitních a motivovaných mladých lidí o povolání zdravotní sestry je absence nezkreslených a konkrétních informací dostupných odborné i laické veřejnosti. 

Na tento fakt zareagovala Česká asociace sester, která průběžně usiluje o řešení problému nedostatku zdravotníků nelékařů v našem zdravotnictví. S tímto cílem nyní proto připravuje 1. ročník populárně současně naučné a zábavné akce, festivalu SestraFest, který by měl široké veřejnosti přiblížit práci sester, porodních asistentek i zdravotnických asistentů. Festival se uskuteční 12. května 2009 na Staroměstském náměstí v Praze pod záštitou Magistrátu hl. města Prahy. Už nyní lze prozradit něco málo z programu.

Dopolední část festivalu je určena dětem, které budou formou hry o ceny prokazovat svoji zručnost v péči o člověka a zároveň se těmto dovednostem budou učit (obvazování poraněných částí těla, číslo na RZP a jeho použití v praxi, správná životospráva apod.). Velká část hry bude věnována prevenci. Podobnou hru zažijí v odpoledních hodinách i dospělí, kterým odborné stánky nabídnou problematiku specializované ošetřovatelské péče - hojení ran, bazální stimulace, správná výživa atd.

Během odborného programu se na pódiu představí různé kapely - hlavní hudební program začne v 18 hodin.
 
jš 
 
  • tisk
  • předplatit si