COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Milé sestry, vážené čtenářky a čtenáři!

Datum: 3. 1. 2009
Autor: Jarmila Škubová

Dovolte, abychom vás pozdravili v novém roce a informovali o tom, co jsme nachystali, jaké jsou naše plány a představy. Podobně jako v minulých letech vás i letos budeme hlavně provázet vaším celoživotním vzděláváním. Do tohoto roku vstupujeme opět ruku v ruce s vaší největší profesní organizací - Českou asociací sester.

Na obálce najdete už známý slogan: "Časopis vychází pod patronací ČAS", a to znamená, že budete nejen informováni o dění uvnitř organizace, ale že na stránkách, které jí budou věnovány, najdete "značené cesty", jak se zapojit do její činnosti. Ať už to bude možností výběru co nejvhodnější formy vzdělávání, nebo jinak - přímo působením na místa, kde se zákony, normy, nařízení apod. tvoří. V loňském roce jsme nakročili k pokusu, který, jak se zdá z vašich ohlasů, má úspěch. Začalo vycházet Porozumění garantované společností Maitrea, které jako pohled do zrcadla zobrazuje - nejčastěji na vyprávění konkrétních lidí - vztahy mezi zdravotníky a pacienty. Je to tak trochu Florence naruby, cesta od aktivního osvojování si poznatků k zastavení se a zamyšlení. Chtějí to sestry? Nevěděli jsme. Zpočátku to byl experiment, dnes pozorujeme rostoucí hromadu pozitivních ohlasů, kterých se Porozumění dostává. Vaše dopisy se pro nás staly hlavním motivem, proč pokračovat dál.

Od 1. ledna přešla Florence pod nového vydavatele. Rozloučila se s vydavatelstvím Galén, jehož hlavními produkty jsou knihy a časopisy pro lékaře, a vstoupila do rodiny zdravotnických časopisů společnosti Ambit Media, a. s. Jejími nejbližšími "mediálními kolegy" jsou nyní odborné časopisy pro lékaře, časopisy o zdraví pro širokou veřejnost a Zdravotnické noviny. S časopisem pro sestrya ostatní zdravotníky nelékaře, tedy Florence s Porozuměním, je to šťastné "soužití" médií určených všem subjektům zdravotnické péče - sestrám, lékařům i pacientům. Právem lze říci, že s naším příchodem se "kruh uzavřel".

Naší ambicí pro tento rok nebudou velké inovace, ale třeba si je nakonec praxe vyžádá a přistoupíme k nim, nyní chceme spíše jen "přešlápnout z nohy na nohu", akcentovat témata, která jsou pro vás v daném roce ta nejdůležitější.

Ráda bych se zde jenom velice krátce zmínila o kvalitě péče o hospitalizované pacienty. Už delší dobu se o tom u nás hovoří a myslím, že fenomén kvality bude pro tento rok vévodit všem rozhodnutím týkajícím se nejen českého ošetřovatelství. Proč? Protože bylo uznáno, že je potřebná změna.

Koncem loňského roku bylo na konferenci pořádané skupinou Health First Europe řečeno, že v Evropské unii odhadem 8 až 12 procent pacientů přijatých do nemocnic trpí nežádoucími účinky lékařské péče. Účastníci konference konstatovali, že jsou to přehnaně vysoká čísla postihující nejen pacienty, ale i jejich rodiny a lékařské experty. Jen nemocniční infekce postihnou každý rok více než 4 milióny pacientů. A další neveselý údaj, který poskytla Evropská komise - ošetřující personál se ročně dopustí 15 miliónů chyb s dopadem na zdraví. Komise sice nemá v oblasti zdraví žádné zákonodárné pravomoci, ale může předkládat návrhy státům, na nichž pak záleží, jestli je uplatní. Návrh konkrétních postupů by mohl být schválen do poloviny roku a za našeho předsednictví by se stal první celounijní strategií pro zdravotnictví. My zkušenosti se standardy kvality ošetřovatelské péče máme a průběžně na dalších pracujeme, takže ve spojení s předsednictvím se i českým sestrám otvírá ideální příležitost společně se zahraničními kolegy nastolit nové trendy v kvalitě ošetřovatelské péče v zemích EU. Tento proces budeme sledovat.

Druhým velkým tématem pro letošní rok bude péče o staré lidi, kterých celospolečensky přibývá. Do roku 2050 překročí počet starých lidí ve světě počet dětí. Délka života stoupá, v rozvinutých zemích o dva roky za desetiletí. Je to prima a lékařské vědě za to dík. Na druhé straně tomu ale bohužel obvykle neodpovídají podmínky pro kvalitní život těchto lidí. Až zamrazí ze slov známého amerického spisovatele Josepha Hellera, který v románu Gold za všechny peníze se svým typickým sarkasmem napsal: "... lékařská věda vytvořila něco nekonečně horšího - dlouhý život se stále větším počtem starých lidí, které společnost nepotřebuje, kteří nemají co dělat a které nikdo nectí. Jak dlouho budou dospělé děti doufat, že jejich rodiče přežijí nastávající operaci?" (Na některé ze svých sourozenců, ba ani na sebe by Gold už nesázel).

Lékaři, kteří jsou zaujati svým úkolem život prodloužit, rádi přenechávají ten druhý úkol - život zkvalitnit - ošetřovatelskému personálu. Důraz na edukaci, zvláště v péči o seniory - to bude náš další společný úkol.

Třetí a poslední téma, které jsme si narýsovali, je multikulturní ošetřovatelství. Myslím, že není třeba obšírně vysvětlovat důvod. Každá/ý z vás se stále častěji setkává s pacienty- cizinci a jejich rodinami se specifickými potřebami, a nikdo nepochybuje, že proces sjednocování Evropy tento pohyb ještě zintenzivní. 

Milé čtenářky, milí čtenáři, pokuslla jsem se naformulovat tři naše společné priority. Uvítáme jakýkoli váš odborný názor k této problematice. Prostor ve Florence však zůstává ještě hodně otevřený pro vaše vlastní náměty z celé bohatosti ošetřovatelství. Pište nám a posílejte své zajímavé články z teorie i praxe. Stále platí, že Florence bude taková, jakou si ji uděláme!

S přáním hodně štěstí v novém roce,

PhDr. Jarmila Škubová, šéfredaktorka

 
  • tisk
  • předplatit si