COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Návštěva zdravotnické školy v Norsku

Datum: 3. 1. 2009
Autor: PhDr. Mária Janáková

Návštěva zdravotnické školy v Norsku

Naše škola se v rámci projektu Leonardo da Vinci zúčastnila výměnného pobytu v Norsku. Návštěvě předcházela poměrně intenzívní příprava, zejména jazyková. Nakonec byla pro všechny zúčastněné cesta do Kristiansandu dobrou životní zkušenosti. Kulturní odlišnosti nebyly tak výrazné, jak jsme očekávaly. Jisté odlišnosti jsme zaznamenaly například v nonverbální komunikaci (minimum tělesných kontaktů, krátké a rychlé podání ruky), v komunikaci studentů s vyučujicími (vyšší účast studentů ve vzdělávacím procesu, samostatnost, oslovování křestním jménem), jsou tu jiné stravovací zvyklosti (převážně lehká zeleninová a rybí jídla, minimální konzumace alkoholu). Pobyt se uskutečnil 2. až 8. 6. 2008 a zúčastnilo se ho osm učitelek naší zdravotnické školy. Cílem projektu s názvem Moderní formy vzdělávání, určené pro zdravotnický personál bylo zmapování školského systému v Norsku. Abychom získaly konkrétní zkušenosti, navštívily jsme školu ve Vennesle, která je polytechnického zaměření. Naše pozornost se soustředila zejména na zdravotnickou problematiku a na výuku zdravotnických oborů. Kapacita školy je 500 studentů a šest vzdělávacích oborů. Cílem našeho projektu bylo: Poznání nových výukových metod. Na škole se ve zvýšené míře využívají informační technologie, na jednoho studenta je zde jeden počítač, včetně internetu a e-learningu. Student běžně komunikuje s vyučujícím prostřednictvím PC, Velmi častá je také práce ve skupinách, někdy s integrací studentů s různou mírou handicapu (nejčastěji v mentální oblasti). Skupiny byly velmi málo početné - průměrně 6 studentů. Odborná výuka v Norsku neprobíhá v nemocnicích, ale spíše na odděleních následné nebo sociální péče.

Účast ve výuce

Zúčastnily jsme se výuky v různých oborech (farmacie, technické obory, zdravotní a sociální služby, média a komunikace). Největší zájem je o posledně jmenovaný obor, pro který je k dispozici vlastní nahrávací studio. Zajímavé bylo poznání výuky na detašovaném pracovišti, tzv. dílně, kde probíhala výuka handicapovaných žáků, jejíž součástí byla tvorba keramických výrobků, pěstování léčivých bylin, ale i umývání aut a zasklívání oken. 

Návštěva nemocnice

Na urgentním příjmu jsme viděly to, čemu u nás říkáme „traumatologický plán". Navštívily jsme i běžné oddělení. Součástí nemocnice je také kaple. Zajímavým objevem byl pro nás hotel pro nemocné, kteří (dle posouzení lékaře) mohou být propuštění do domácího léčení. Oni sami se na to ale ještě necítí a raději si zaplatí pobyt v onom hotelu.

Návštěva pečovatelského domu a zařízení pro děti s kombinovaným postižením 

Zařízení se co nejvíce podobá domácímu prostředí s možností přespání pro členy rodiny. Zaregistrovaly jsme velmi dobře propracovaný systém rehabilitace a pevně stanovený denní program pro handicapované děti, včetně bazénu a jednou týdně v pátek možnosti vycházky do města. Zážitků z tohoto pobytu jsme si přinesly opravdu hodně. Přínosem pro mě jako pro ředitelku školy bylo především poznání organizační struktury norského školství, jeho financování, vyučovacích metod a způsobů práce, vybavení školy, zajímavé byly i poznatky odborného charakteru - o systému sociální a zdravotní péče. Vedle toho to bylo i poznání kulturního prostředí, kdy jsme navázaly řadu osobních přátelství. V současné době již připravujeme další akce - zejména výměnu studentů a učitelů obou škol.

PhDr Mária Jandková, ředitelka VOŠZ a SZŠ 5. května, Praha

(rija.janakova@seznam.cz) 
 
  • tisk
  • předplatit si