COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Vzdělávání z projektu EU

Datum: 3. 1. 2009
Autor: Mgr. Hana Kramperová

Systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků je pro naše zdravotnická zařízení (někdy i pro jednotlivce) poměrně finančně náročný. Ve snaze zajistit vzdělávání pro zdravotníky nelékaře jsme na jaře roku 2008 podali žádost o dotaci z EU. Podařilo se a v listopadu jsme z ESF získali téměř 7 500 000 Kč. Znamená to, že v rámci operačního programu Praha - Adaptabilita bude u nás v letech 2008-201 zajištěno bezplatné vzdělávání zdravotníků nelékařů. 

Do projektu byly promítnuty hlavni priority, které vyplynuly z výzkumu potřeb celoživotního vzdělávání. Projekt byl zahájen v září roku 2008, ještě před přiznáním finanční dotace, a začal se realizovat podle harmonogramu, který jsme si pro realizaci vzdělávacích aktivit na jaře sestavili. 

Klíčové aktivity projektu

Centrum pro vzdělávání a vědu Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou (FTNsP) poskytuje z prostředků EU bezplatné vzdělávání zaměstnanců ve specializačních oborech pro nelékaře. Organizuje bezplatně odborné konference, školicí akce, semináře a odborné i certifikovaně kursy. Konkrétně jde především o certifikovaný kurs pro sestry školitelky v klinické praxi, akreditovaný kvalifikační kurs Všeobecný sanitář, kurs Bazální stimulace, Kinestetická mobilizace, Supervize a Bálintovskě skupiny. Díky projektu vznikne také kurs Novinky ošetřovatelské péči pro zaměstnance vracející se k profesi po více než pěti letech. 

Z prostředků Evropské unie budou také hrazeny náklady na pořízení výukových modelů pro praktický nácvik nových dovedností v rámci výuky specializačního studia. 

Knihovna

Od roku 2009 bude zprovozněna knihovna nemocnice a vybavena odbornou literaturou, především pro nelékaře. Odborné publikace budou k dispozici přednášejícím, studentům i zaměstnancům. V knihovně budou k dispozici nové počítače, které umožní přístup na internet a přispějí tak k rozšíření služeb pro studenty. Knihovna poskytne komplexní služby především jako konzultační a poradenské centrum. Cílem není mít velké množství knih a časopisů, ale získat přístup k elektronickým zdrojům a naučit s nimi pracovat přednášející, studenty i ostatní zaměstnance nemocnice. Cílem projektu je získat kvalifikovaný a motivovaný personál, bez něhož nelze realizovat kvalitní a komplexní ošetřovatelskou péči. Navíc předpokládáme, že takovouto formou investice do osobního rozvoje zaměstnanců pomůžeme snížit fluktuaci. 

Znevýhodněné skupiny osob

Projekt je zaměřen také na „znevýhodněně" zaměstnance, především lidi na rodičovské dovolené, nelékaře vracející se po více než 5 letech k profesi a nezaměstnané. Právě motivací těchto skupin je možné zvýšit počet zdravotnických pracovníků nelékařů v praxi. Víme všichni, že vysoká míra fluktuace a nízký počet ošetřovatelského personálu trápí dnes velký počet zdravotnických zařízení včetně naší nemocnice. Očekáváme, že náš projekt nám pomůže. Na druhé straně je zřejmé, že komplexní řešení problému je složitější a že si vyžádá dlouhodobou intervenci.

Mgr. Hana Kramperová Centrum pro vzdělávání a vědu, FTNsP Praha 

(hana.kramperova@ftn.cz) 

Pozn.: Přehled jednotlivých vzdělávacích akcí pořádaných v rámci projektu pro naše zaměstnance je zveřejňován na www.ftn.cz a na intranetu FTNsP.

Projekt : Komplexní systém celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařů ve FTNsP 

 
  • tisk
  • předplatit si