COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2009

Zasedání hlavních sester států EU

Datum: 3. 1. 2009
Autor: Bc. Nina Müllerová

Česká republika se v letošním roce stane hostitelkou evropských sester na jedné z nejvýznamnějších akcí ošetřovatelství — Zasedání hlavních sester států EU (Meeting of the EU Chief Nursing Officers). Na přípravách, které se právě dostávají do finiše, spolupracuje Ministerstvo zdravotnictví ČR s Evropskou komisí a Světovou zdravotnickou organizací (WHO). 

Zasedání se uskuteční ve dnech 4.-5, února 2009 v hotelu Ambassador na Václavském náměstí v Praze. Pozváno bylo 30 zástupců států EU, kteří zastávají pozici hlavní sestry, popř. mají stejné kompetence. 

Aktivní účastníci

Jako řečníci přislíbili účast tito významní hosté:

zástupkyně MZ ČR: MUDr. Markéta Hellerová, Bc. Nina Můllerová, ing. Kateřina Přibylová;

zástupkyně EK: Elizabeth Kidd;

zástupce EFN (European Federation of Nurses Association): Paul de Reave;

zástupkyně Francouzského řádu farmaceutů: Issabelle Baron;

zástupci ÚZIS a NCONZO: ing. Jakub Hrkal, PhDr. Michaela Hofštetrová.

Vedle uvedených zástupců států EU a řečníků významných organizací se diskuse zúčastní členové profesních organizací českých (ČAS, KPAS) i zahraničních (WHO, ICN, EFN) a rovněž zástupci nemocnic a vysokých škol České republiky. 

Stěžejní témata zasedání

■ Představení Zelené knihy o zdravotnických pracovnících v EU;

• Nedostatek/migrace sester;

■ HPRO card (Health Professional Card); 

• Registry zdravotnických pracovníků;

• Celoživotní vzdělávání sester;

• Kreditní systém;

• Financování specializačního vzdělávání. 

Zelená kniha

Hlavním dokumentem, který bude zasedání provázet, je Zelená kniha o zdravotnických pracovnících v EU. Dokument byl přijat 10. prosince 2008 na konferenci v Bruselu a po něm bude následovat několikaměsíční veřejná debata států EU. Hlavními body knihy jsou: stárnutí populace, včetně stárnutí zdravotnických pracovníků; migrace sester do bohatších států; finanční udržitelnost zdravotnických systémů; správné vzdělávání sester; technologické/zdravotnické inovace.  Připrava Na počátku listopadu 2008 byl účastníkům rozeslán elektronický dotazník, který se týkal pěti oblastí: legislativy, celoživotního vzdělávání, normativů, registrů sester a porodních asistentek a dostupnosti dat v mezinárodních registrech. Dotazníky budou zpracovány ještě před zasedáním a poté bude během akce zahájena debata nad jejími výsledky. Hlavním cílem akce budou tedy výstupy z dotazníků, dále pak porovnání situace v jednotlivých státech v uvedené problematice, navrhnutí doporučení a společné hledání nových možností řešení nedostatku sester. Očekává se také vzájemné sdílení informací a zajímavých projektů mezi státy EU. 

Další navazující akce

WHO naváže na toto zasedání dalšími dvěma akcemi. Konference na téma Plánování zdravotnického personálu se chystá na červen/červenec 2009 (Benátky), a v říjnu či listopadu by ve Švédsku mělo proběhnout setkání, které se bude věnovat tematice Skill mix/ nové technologie ve zdravotnictví:

Bc. Nina Miillerová, vedoucí oddělení nelékařských povolání a uznávání kvalifikací, Odbor vzdělávání a vědy, MZ ČR;

nina. mullerova@mzercz, www.nazercz 

 
  • tisk
  • předplatit si