Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2009

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Péče o stomie

Datum: 5. 11. 2009
Autor: INES International Ltd.

Malý test odborných znalostí s dárkem

Péče o stomie

1. Sestra při péči o stomii musí aktivně pátrat po známkách pozdních komplikací. Ty se mohou manifestovat jako:

a) tumor ve stomii, girifitace kůže v okolí stomie, stenóza a refrakce, parastomická kýla, vnitřní krvácení, agranulace okrajů stomie

b) stenóza a retrakce, prolaps, parastomická kýla, krvácení, granulace okrajů stomie, tumor ve stomii, iritace kůže v okolí stomie

c) krvácení, peritoneální dráždění, raná kýla, tumor ve stomii, iritace kůže v tříslech

2. Dokumentace stomasestry obsahuje:

a) údaje o všech kontaktech s klientem

b) údaje o předoperační, pooperační péči při hospitalizaci

c) kontrakt s výrobcem stomických pomůcek

3. Při propuštění pacienta z nemocnice se musí stomasestra postarat o:

a) předání kontaktu na firmu vyrábějící pomůcky pro ošetřování stomie, poučení pacientů o stravování, vyprazdňování, poučení o výskytu možných komplikací v intimním životě, volném čase, sportu, cestování, stravování a o předání zprávy praktickému lékaři v místě bydliště

b) dostatečné zásobení vhodnými pomůckami pro ošetřování stomie, poučení pacientů o stravování, vyprazdňování, výskytu možných komplikací v intimním životě, volném čase, sportování, cestování, stravování apod., je-li to nutné, zprostředkuje péči agentury domácí péče

c) dostatečné zásobení pomůckami pro ošetřování stomie, je-li to nutné, zprostředkuje mu stomasestra péči agentury domácí péče a zajistí pravidelné kontroly operatérem

4. Sestra v péči o stomiky musí znát a předcházet v rámci svých kompetencí stomickým komplikacím. Patří k nim nejčastěji:

a) oběhové selhání

b) celková sepse

c) chybná konstrukce stomie, nevhodné provedení a umístění stomie, nesprávná péče o stomii, špatně zvolené stomické pomůcky, kombinace uvedených příčin

5. Sestra při péči o stomii musí aktivně pátrat po známkách časných komplikací. Ty se mohou manifestovat jako:

a) nekróza stomie různého rozsahu, krvácení ze stomie, hiátová kýla, prolaps kliček vedle stomie, refrakce a anastomóza

b) retrakce a stenóza, nekróza stomie různého rozsahu, krvácení do stolice, inkramace v okolí stomie, prolaps kliček vedle stomie, náhlá příhoda břišní

c) nekróza stomie různého rozsahu, krvácení ze stomie, inflamace v okolí stomie, prolaps kliček vedle stomie, retrakce a stenóza

 

Studijní materiál, kterým lze doplnit vědomosti, jež vám pomohou bezchybně zvládnout výše uvedený test, je možné získat v rámci absolvování e-learningového kursu PÉČE O STOMIE společnosti INES International Ltd. v internetové učebně www.ucebna.net.

Kurs je zařazen do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb. a ohodnocen jedním kreditním bodem.

 
 
  • tisk
  • předplatit si