COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2009

Sterilizace parami peroxidu vodíku

Datum: 5. 12. 2009

V letošním srpnovém čísle časopisu Infection Control and Hospital Epidemiology byly zveřejněny výsledky testů, jež poprvé přinášejí důkaz o účinné inaktivaci infekčních agens bílkovinného původu pomocí technologie sterilizace využívající plynného peroxidu vodíku za nízkých teplot.

Data prokázala inaktivaci prionů za nízkých teplot

Divize Advanced Sterilization Products (ASP) společnosti Johnson&Johnson si k provedení zkoušek zvolila několik nezávislých laboratoří ve Francii a v Německu. Tyto laboratoře spojily svoji odbornost a použily konsenzuální experimentální metodiku, která je v dnešní době užívána k provedení komplexní studie inaktivace prionů. Bylo provedeno 61 sérií testů (41 in vivo a 20 in vitro), které umožnily vyčerpávajícím způsobem vyhodnotit a porovnat dezinfekci, mytí a sterilizační postupy. Sterilizační systémy STERRAD NX, podobné těm, které se rutinně používají v nemocnicích, poskytly lepší výsledky než speciální prionový cyklus používající ke sterilizaci páru o teplotě 134 °C po dobu 18 minut, což je speciální optimalizovaný parní cyklus doporučovaný Světovou zdravotnickou organizací pro inaktivaci prionů.

Účinný, šetrný a bezpečný systém

Protože zatím existoval jediný schválený proces pro plnou inaktivaci prionů, a to již zmíněná kombinace máčení v agresivních chemikáliích a působení přehřáté páry, vyvolala data zveřejněná divizí Advanced Sterilization Products (ASP) společnosti Johnson&Johnson značný ohlas. Poprvé prokázala inaktivaci infekčních agens bílkovinného původu ve sterilizačních systémech za nízkých teplot.

„Vzhledem k tomu, že dosud neexistuje žádná léčba onemocnění způsobeného priony, představují tyto nemoci významné nebezpečí pro obyvatelstvo i zdravotnická zařízení,“ řekl dr. Pascal Clayette, ředitel neurovirologické divize společnosti SPI-BIO, CEA, ve francouzském Fontenay-aux-Roses. „Zaručenou inaktivaci prionů komplikuje skutečnost, že dosud doporučované postupy velmi často zničí některé materiály, které jsou používány jako součást zdravotnických prostředků.“

Klaus Roth, obchodní ředitel společnosti SMP GmbH z německého Tübingenu, k tomu dodává: „Zveřejněné údaje jsou nesmírně zajímavé pro specialisty zabývající se prevencí infekcí, protože je velmi důležité, aby byl k dispozici účinný, avšak méně ničivý sterilizační proces, který umožní nemocnicím a klinikám zamezit šíření prionů a zároveň uchrání cenné chirurgické instrumentárium před možným poškozením způsobeným parní sterilizací o vysoké teplotě.“

Fatální prionová onemocnění

Priony (proteinaceous infectious particle only) jsou částice bílkovinné povahy. Prionová onemocnění či jinak přenosné spongiformní encefalopatie (TSE) tvoří skupinu vzácných progresivních neurodegenerativních poruch, které napadají jak lidi, tak zvířata, a počítáme k nim bovinní spongiformní encefalopatii (BSE, známou také pod názvem „nemoc šílených krav“) u hovězího dobytka a Creutzfeldt- Jakobovu nemoc (CJD) u lidí. Tato onemocnění se mohou vyskytovat jako sporadická, rodinná nebo získaná. Na rozdíl od konvenčních nemocí se prionová onemocnění neprojevují žádnými imunitními reakcemi nebo příznaky zánětu, avšak přesto jsou přenosná běžným způsobem (např. potravou, krevní transfúzí, při chirurgickém výkonu). Inkubační doba mezi expozicí prionům a rozvojem symptomů poškození mozku je většinou dlouhá, avšak jakmile se jednou symptomy objeví, devastace mozkové tkáně a smrt následují rychle.

Chrání pacienty, zdravotníky i životní prostředí

Sterilizační systémy STERRAD jsou projektovány pro využití technologie ASP na bázi plazmatu plynu, a proto sterilizují nástroje a zdravotnické prostředky šetrně, bezpečně a účinně, bez omezujících rizik představovaných kyselinou peroctovou, etylenoxidem či párou. „Mezi tisíci sterilizačních jednotek v nemocnicích a zdravotnických zařízeních, užívaných po celém světě, znamenají sterilizační systémy STERRAD měřitelnou návratnost investice do sterilizačních přístrojů snižováním nákladů na opravy nástrojů, nabídkou rychlých sterilizačních cyklů či snižováním nákladů na záložní inventář nástrojů – a ještě zvyšují bezpečnost,“ připomíná MUDr. Helena Nebeská, ředitelka divize ASP společnosti Johnson&Johnson ČR. Divize Advanced Sterilization Products má celosvětově vedoucí postavení ve vyvíjení nových postupů pro sterilizaci nástrojů, pro dezinfekci vysoké úrovně a mycí a čistící postupy.

 
  • tisk
  • předplatit si