Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2009

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Očkování proti papilomavirovým nákazám

Datum: 5. 12. 2009
Autor: INES International Ltd.

Malý test odborných znalostí s dárkem

Očkování proti papilomavirovým nákazám

1. Proti zevním bradavicím papilomavirového původu se lze chránit očkováním:

a) vakcínou Silgard i Cervarix

b) výhradně vakcínou Silgard

c) výhradně vakcínou Cervarix

2. Protektivní účinnost očkování proti papilomavirovým nákazám je:

a) vysoká a dosahuje téměř 100 %

b) vysoká a dosahuje téměř 100 % u dívek a žen, které této nákaze nebyly před očkování vystaveny

c) 45-100% v závislosti na typově odlišném papilomaviru

3. Očkování proti papilomavirovým nákazám chrání vůči:

a) typu 16 a 18

b) typu 6 a 11

c) typu 6, 11, 16 a 18

4. Vůči papilomavirovým nákazám je možné očkovat:

a) dívky a ženy ve věku 9–26 let

b) dívky a chlapce ve věku 9–15 let

c) dívky a ženy ve věku 9–50 let

 

Studijní materiál, kterým lze doplnit vědomosti, jež vám pomohou bezchybně zvládnout výše uvedený test, je možné získat v rámci absolvování e-learningového kursu Očkování proti papilomavirovým nákazám společnosti INES International Ltd. v internetové učebně www.ucebna.net.

Kurs je zařazen do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb. a ohodnocen jedním kreditním bodem.

 

 
  • tisk
  • předplatit si