COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2009

Krátce ze zahraničí. Pomocná sestra – práce pro nezaměstnané?

Datum: 4. 5. 2009
Autor: Heilberufe, 60, 2008, č. 10

Podle německého zákona o reformě ošetřovatelské péče smějí domovy pro dementní klienty zaměstnávat další personál – tzv. asistenty péče či pomocné sestry (Pflege- assistent). Pracovní agentura za tímto účelem vyškolí tisíce nezaměstnaných. Díky zapojení pomocných sil se má péče o zmatené pacienty zlepšit.

Přesto se o tomto plánu diskutuje. Podle zákona o dalším vzdělávání sester mohou pečovatelské domovy zaměstnat jednu pomocnou sestru na každých 25 dementních nebo psychiatrických pacientů. Spolkové ministerstvo zdravotnictví odhaduje, že poptávka je přibližně po 10 tisících takových pracovních sil.

Pomocné sestry mají být nápomocny dementním lidem při jejich každodenních činnostech, předčítat jim nebo s nimi chodit na procházku. Odborné ošetřovatelské činnosti zůstávají v pečovatelských domovech výsadou studovaných sester. Využitím asistentek péče se podle ministerstva zdravotnictví sledují dva cíle: zaprvé se zdokonalí ošetřovatelská péče a zadruhé ubude nezaměstnaných. Nezaměstnané ženy, ale i jiné zájemkyně budou pro nový úkol krátce vyškoleny. Podle příslušných směrnic svazu Zákonného zdravotního pojištění (GKV – Gesetzliche Krankenversicherung) je třeba jak teoretické a praktické výuky, tak i různé praxe. Práci pomocných sester musí platit navíc pojišťovna. Podle údajů svazu GKV má být úhrada 2 až 3 euro na pacienta a den. Zcela bez problémů využití „levných pracovních sil“ v ošetřovatelství není. „160 hodin na školení a praxi zdaleka nestačí k tomu, aby se člověk kvalifikoval pro péči a ošetřování dementních pacientů,“ kritizuje např. Marie-Luise Miller, předsedkyně Německé rady sester (Deutscher Pflegerat – DPR). „Díky iniciativě Spolkové pracovní agentury, která má vyškolit velký počet dlouhodobě nezaměstnaných pro péči o dementní pacienty, se dává přednost zlepšení statistiky nezaměstnanosti před oprávněnými nároky pacientů,“ namítá také Gudrun Gille, předsedkyně Německého profesního svazu pro ošetřovatelské profese.

Svaz ADS, sdružující devíti svazů sester a profesních organizací, oproti tomu iniciativu spolkového ministerstva vítá, protože „zlepší životní situaci dementních pacientů, podpoří začlenění dlouhodobě nezaměstnaných do společnosti a ulehčí práci sestrám z povolání“. ADS avšak prosazuje, aby byly různé pečovatelské výkony v domově seniorů jasně definovány a vymezeny. Jen tak se dá zabránit tomu, že „pomocné sestry nakonec nahradí sestry odborné“.

(Hommel T. Pflegeassistent statt arbeitslos? Heilberufe, 60, 2008, č.1 0, s. 44. Překlad PhDr. Alena Štrajtová, alena.strajtova@volny.cz. Redakčně upraveno.)

 
  • tisk
  • předplatit si