COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2009

Rotaviry mají spadeno na kojence, noroviry na seniory

Datum: 4. 5. 2009
Autor: Kinderkrankenschwester, 27, 2008, č. 8

Čísla a statistiky jsou někdy matoucí, ale mohou také přispět k vyjasnění stavu věcí. V ústavu Roberta Kocha v Berlíně je registrován nespočet infekcí, které musí být hlášeny. To platí i pro nemoci způsobené rotaviry a noroviry. Přitom se i v aktuálních číslech z roku 2007 rýsuje jasný vzorec rozdělení podle věkových skupin: zatímco rotaviry vyskytují převážně u kojenců a batolat, noroviry napadají většinou starší lidi.

Sedmapadesát procent všech pacientů napadených rotaviry jsou děti v prvních dvou letech života, naproti tomu jen 11 % pacientů s norovirem jsou děti do dvou let, zatímco 45 % tvoří lidé nad 70 let.

Obsáhlé studie ukázaly, že počty hlášených rotavirových onemocnění, jež jsou nejčastější příčinou dětských průjmlů, jsou zřetelně nižší než skutečná četnost onemocnění, neboť zdaleka ne všechny případy jsou diagnostikovány a následně hlášeny. Předpokládá se, že v Německu dochází ročně k přibližně 256 tisícům rotavirových infekcí, které neviděl lékař. U kolem 145 tisíc dětí této věkové skupiny jsou rotaviry léčeny ambulantně, vedle toho musí být asi 22 tisíc dětí v důsledku těžkého průběhu hospitalizováno. Zvláště zatěžující jsou rotavirová onemocnění, během kterých dochází častěji než 20krát za den k průjmu nebo zvracení. Kojenec nebo batole se velmi rychle dostanou do ohrožující situace, protože malý organismus se nemůže dostatečně vyrovnat s enormní ztrátou tekutin a solí. Pak zbývá jen převoz do nemocnice, infúze a intenzivní péče.

Zatímco proti norovirovým infekcím se nedá očkovat, rotavirovým onemocněním lze hlavně u kojenců předejít účinnou očkovací látkou, která se polyká. Účinnost je u dostupných očkovacích látek vyšší než 90 %. U očkovací látky proti 5 různým rotavirům byl efekt nedávno prokázán i u nedonošených novorozenců. (Aktuální informace lze získat na www. dgk.de/rotaviren.)

(Rotaviren haben es auf Säuglinge „abgesehen“, Noroviren auf Senioren. Kinderkrankenschwester, 27, 2008, č. 8, s. 342. Překlad PhDr. Alena Štrajtová, alena.strajtova@volny.cz. Redakčně upraveno.)

 
  • tisk
  • předplatit si