Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2009

Víte víc? Malý test odborných znalostí s dárkem – Úrazy dětí, 2

Datum: 4. 5. 2009
Autor: INES International Ltd.

Malý test odborných znalostí s dárkem

Úrazy dětí (2. část)

1. Při chemickém poranění horní části GIT je velmi důležitá první pomoc. Ta spočívá v:

a) podání většího množství vlažné vody nebo čaje

b) podání jedlé sody

c) podání zředěného octa

2. Při hodnocení rozsahu popálenin u dětí se používá procentuální vyjádření stanovované

a) pravidlem devíti (hlava 9, ruce po 9, nohy po 18, hrudník 18, záda 18, genitál 1)

b) pravidlem dlaně (1 dlaň, jedno procento)

c) podle lewise

3. V rámci první pomoci u popáleného dítěte je důležité zejména:

a) odstranit zdroj tepla a postižená místa šetrně ochlazovat

b) odstranit zdroj tepla a přikládat led

c) celé tělo dítěte zakrýt vyžehleným prostěradlem a rychle odvést do nemocnice

4. Při větším rozsahu popálenin je nutná hospitalizace, kdy se kromě lokálního ošetření musí poskytnout i péče celková. Péče nejčastěji spočívá v:

a) zajištění žilního vstupu pro podávání infúzí, zavedení močového katétru pro sledování hodinové diurézy, sledování vitálních funkcí, vnitřního prostředí. Podávají se diuretika, antibiotika, analgetika, sedativa, případně kortikoidy

b) zajištění žilního vstupu pro podávání transfúzí, zavedení žilního portu, sledování vitálních funkcí, vnitřního prostředí. Podávají se diuretika, antibiotika, analgetika, anxiolytika, případně opiáty

c) zajištění žilního vstupu pro podávání infúzí, zavedení močového katétru pro sledování hodinové diurézy, sledování smyslových funkcí. Podávají se moduretika, antiparkinsonika, analgetika, sedativa, případně kortikoidy

5. Základní postup léčby dětí s poraněním pohybového aparátu spočívá v dodržení postupu standardních kroků:

a) diagnóza, repozice, stabilizace, fyzikální terapie

b) fixace, analgetizace, repozice, rehabilitace

c) diagnóza, operativní řešení, sedace, fyzikální terapie

 

Studijní materiál, kterým lze doplnit vědomosti, jež vám pomohou bezchybně zvládnout výše uvedený test, je možné získat v rámci absolvování e-learningového kursu „Úrazy dětÍ“

společnosti INES International Ltd. v internetové učebně www.ucebna.net

Kurs je zařazen do systému celoživotního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 321/2008 Sb. a ohodnocen jedním kreditním bodem.

 
  • tisk
  • předplatit si