Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2009

Zaznamenali jsme

Datum: 4. 5. 2009
Autor: kolektiv autorů

Poruchy příjmu potravy

V polovině března proběhla v Praze VII. Mezinárodní konference O poruchách příjmu potravy a obezitě. Konference o poruchách příjmu potravy se u nás konají od roku 1997 každý 2. rok. Jsou zaměřeny na rozšiřování nových vědeckých poznatků a terapeutických zkušeností mezi odborníky z více oborů, kteří se na léčbě poruch příjmu potravy podílejí. Zároveň se snažíme rozšířit dostupnost adekvátní, odborné péče a podporovat svépomocné aktivity - kluby a doléčovací programy - podle našich i zahraničních terapeutických doporučení. Dostupná adekvátní péče spočívá také v kontinuálním vzdělávání lékařů, psychologů, zdravotních sester, sociálních pracovníků a dalších odborníků, kteří tvoří členy multidisciplinárních týmů. Hospitalizace pro anorexii u nás během posledních desetiletí narůstají. Onemocnění začíná především v adolescenci, ale dnes i dříve - dokonce už v dětství, nebo ve středním věku, převážně u žen. Anorexie je z poruch příjmu potravy nejzávažnější (12krát vyšší mortalita než u běžné populace). Nárůst případů anorexie ukazuje na nedostatečnou prevenci, ale i na média, která přispívají k propagaci extrémně štíhlého ideálu krásy. Nespokojenost s vlastním tělem je významný rizikový faktor vzniku anorexie, ale i dalších onemocnění tohoto spektra. Vznik anorexie ovlivňují také genetické vlivy (50 až 80 %). Postihuje celou rodinu svými následky chronického průběhu psychického onemocnění (trvá v průměru 6 let). Dnes už vídáme dívky z 2. nebo 3. generace žen z rodin s poruchou příjmu potravy. Rodiče se subklinickou anorexií nebo jinou poruchou příjmu potravy mohou negativně ovlivnit vznik a průběh onemocnění u svých dětí, proto celosvětově se i výzkum zaměřuje na zlepšení psychoedukace a práce s celými rodinami na změně postojů k onemocnění.

Pacientky a jejich rodiče mají často strach ze stigmatizace, která je spojena jak s obezitou, tak s psychiatrickým onemocněním. Ze studu často dlouho nemoc tají, odmítají vhodnou léčbu a tím zhoršují šanci na brzké vyléčení. V rámci mezinárodních výzkumů plánujeme využívat internetové chaty pro rodiče dívek s poruchou příjmu potravy. Ženy s onemocněním anorexií či bulimií někdy odmítají těhotenství ze strachu z nárůstu hmotnosti. Ty, které mají problémy s otěhotněním pro nízkou hmotnost, vyhledávají často asistovanou reprodukci, tají své obtíže a mohou ohrozit sebe i své potomky (interakce genetických vlivů a vlastního patologického jídelního vzorce na dítě). Proto naše úsilí směřuje i k preventivním programům pro ženy s anamnézou poruch příjmu potravy, které plánují těhotenství a/nebo mají problémy s výživou dítěte v raném dětství.

Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc., Centrum pro poruchy příjmu potravy, Psychiatrická klinika VFN a 1. LF UK

 

Veletržní novinky

Veletrh Therapie Leipzig – představení novinek Úspěchem skončil 21. března 2009 jediný odborný veletrh a kongres pro terapii v Německu Therapie Leipzig. Akce byla zaměřena především na fyzioterapeuty a ergoterapeuty, maséry a zaměstnance lázní a poprvé také na lékaře a vedení rehabilitačních klinik.

Jaké novinky upoutaly? HUR, přední finský výrobce posilovacích strojů poháněných stlačeným vzduchem, představil v Lipsku mimo jiné novou koncepci pro prevenci pádu a nadchl tím všechny návštěvníky. Zaujala také nová řada produktů Vitality - mimo jiné míč pro fitness, přístroj na trénování stability a podložka na jógu.

Velký zájem návštěvníků byl o kongresový program, který obsahoval více než 200 seminářů a přednášek. Zvláště velký zájem byl o témata Syndrom ADHS u dětí a dospělých, Bobathova metoda, migréna a bolesti hlavy, Morbus Parkinson a Natažení svalů – smysl a nesmysl. K nejoblíbenějším tématům pro ergoterapeuty patřily akce Ergoterapie u dementních pacientů a Děti s opozičním chováním v ergoterapii. Zajímavá aktivita: Svaz ZVK nabídl první den veletrhu několikahodinové fórum pro zájemce o povolání v této oblasti. Byla to inspirace pro učňovské školy, dominující nabídkou studijních programů a dalšího vzdělávání. Bylo zřejmé, že možnosti vzdělání v oblasti léčebných prostředků jsou velice široké. Příští veletrh Therapie Leipzig se bude konat od 10. do 12. března 2011 v areálu lipského výstaviště.

Z materiálů pro tisk

 

Den vzácných onemocnění

Vzácné nemoci jsou chronické, progresivní, degenerativní a často smrtelné choroby spojené s vysokou bolestivostí. (V ČR žije přibližně 5 tisíc lidí se vzácnými nemocemi). U 80 % byl zjištěn dědičný původ, ostatní jsou zapříčiněna infekcí, alergiemi nebo faktory životního prostředí. Třetina pacientů se vzácným onemocněním se nedožije pěti let. Postižení bojují obvykle se stejnými problémy: nemožností dobrat se správné diagnózy, nedostatkem vědeckých poznatků a kvalitních informací o nemoci a nedostatkem náležité zdravotní péče.

EURORDIS sdružuje kolem 300 organizací pro vzácná onemocnění ve více než 30 zemích a pokrývá přes tisíc vzácných nemocí. Bojuje za práva pacientů trpících vzácným onemocněním, za včasnou diagnózu, kvalitní zdravotní péči a léčbu a za integraci ve společnosti ve všech evropských zemích.

META patří mezi sdružení pacientů se vzácnými onemocněními u nás. Poskytuje podporu pacientům i jejich rodinám a usiluje o udržení a zdokonalování péče o ně.

J.V.

 
  • tisk
  • předplatit si