COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2009

Zkušenosti ze zahraničí. Norovirová infekce

Datum: 8. 6. 2009
Autor: Heilberufe, 60, 2008, č. 9

Co je třeba dělat? Poté, co v roce 1968 v jedné škole v Norwalku, Ohio, USA, vypukla gastroenteritida, při které během dvou dnů onemocnělo 232 žáků a 116 učitelů, byl poprvé v roce 1972 popsán norwalkský virus. Mezitím se viry typu Norwalk (noroviry) staly nejčastější příčinou průjmových onemocnění v nemocnicích, na školách, v pečovatelských domovech, hotelech nebo cestovních lodích.

Bylo-li v roce 2001 ještě hlášeno 9233 infekcí, v období podzimu 2002 a zimy 2003 byla zaznamenána celostátní epidemie.

Skutečnost, že norovirové infekce se často vyskytují v podzimních a zimních měsících, není dosud vědecky vyjasněna. Protože se ale v chladnějším ročním období mnoho lidí zdržuje více v budovách než venku, předpokládá se, že to může být příčinou rychlejšího šíření noroviru.

Dochází k fekálně-orálnímu přenosu buďto kontaktem s osobou, která vylučuje viry, nebo kontaminovanými potravinami, jako jsou zmrzlina, listové saláty, ovocný a bramborový salát, melouny, vařená šunka, syrové mušle, voda atd. Je tedy naprosto možné, že k norovirovému onemocnění dojde i v létě, kdy ale jde hlavně o choroboplodné zárodky z lehce zkazitelných potravin. V létě se tak průjmová onemocnění často přičítají jiné gastrointestinální infekci, např. stafylokokům nebo salmonelám.

Noroviry se vážou za pomoci určitých uhlovodanů na horní povrch střevních klků a způsobují atrofii klků. Důsledkem je narušení mobility střeva. Tělo pociťuje atrofii klků jako život ohrožující, chce se příčiny co nejrychleji zbavit a reaguje bouřlivě prudkým průjmem a zvracením.

Průběh a léčba

Norovirus je vysoce nakažlivý a infekční dávka je velmi nízká: 10 až 100 virových částic (infekční dávka u salmonely je 106). Inkubační doba trvá několik hodin až tři dny. Klasické norovirové infekce se projevují akutním průjmem a zvracením. Zvracení je často explozivní. Během příznakového období vyloučí pacient přibližně 10 miliónů virů na 1 ml stolice. K tomu ještě přistupuje výrazný pocit nemoci s bolestmi břicha, hlavy, nevolností a někdy se zvýšenou teplotou. Samozřejmě existují také obměněné formy, např. jen jednorázové zvracení na počátku symptomatického období, nebo vůbec žádné zvracení. Jev zpravidla trvá 12 až 72 hodin. Po odeznění symptomů vylučuje pacient ještě po dobu dvou týdnu viry, i když ne v takovém měřítku jako během příznakového období. U starších pacientů a dětí je zpravidla nutné doplňovat tekutiny a elektrolyty. Protivirová léčba a očkování neexistují.

Problematika potírání nemoci

Noroviry se řadí s 25 až 35 nm k nejmenším známým virům. Jsou to viry bez obalu, velmi rezistentní vůči okolnímu prostředí, a přežívají teploty až 60 °C a také -20 °C. Na plošnou dezinfekci by se měly proto používat pouze dezinfekční prostředky, jejichž účinnost na noroviry byla prokázána (viz údaje výrobce).

Dezinfekce rukou a rukavic. Nejdůležitější opatření pro prevenci přenosu norovirů je důsledné dodržování hygieny rukou. Přitom je třeba dbát na to, aby byla dodržena výrobcem uvedená doba působení (minimálně ale 30 s). Nezbytné je používat rukavice, ale i po jejich svlečení musí být vždy ruce dezinfikovány.

Izolační opatření. Pacient se musí umístit do jednolůžkového pokoje nebo do pokoje s jinými pacienty nakaženými norovirem. Důležitá je vlastní toaleta, případně toalety, které používají nakažení pacienti. Nacházejí-li se z konstrukčních důvodů toalety na patře oddělení, je třeba umístit toaletní židli do pokoje pacienta nebo dát pacientovi klíč od toalety, aby bylo zajištěno, že ji bude používat pouze on. Na dveřích pokoje pacienta musí viset informace, že se návštěvníci musí nejprve hlásit u ošetřovatelské služby. Když návštěvníci vstoupí do pokoje symptomatických pacientů, musí si obléct plášť a rukavice. V akutní fázi onemocnění (zvracení) je nutné nasadit ústní roušku a provést dezinfekci rukou (aspoň po dobu 30 s nebo podle návodu výrobce).

Manžeta, stetoskop a další nástroje používané při péči o nakaženého pacienta by se neměly používat u jiných nemocných. V pokoji by měla být rovněž umístěna denní zásoba buničiny, ledvinová miska atd.

Použité prádlo a odpad by se měly v pokoji umístit do pytlů a odnášet pouze v uzavřených pytlích (infekční prádlo) a uzavřených sáčcích na odpad (pro normální komunální odpad). Vlhké prádlo přijde nejprve do plastového sáčku. Po jídle se tác nakaženého pacienta položí do vozíku jako poslední. Až do kuchyně je třeba zabránit kontaktu způsobenému třetí osobou. Plochy včetně těch, na které dosáhne pacient, se musí otírat účinnými dezinfekčními prostředky (viz návod výrobce). Důležitá je dezinfekce toalety (toaletní židle) a osobních toalet. Podlaha se dále jen umývá, pouze při její kontaminaci stolicí nebo zvratky musí dojít k větší dezinfekci kontaminovaného místa. Hadr/mop se ponoří do dezinfekčního prostředku jen jednou, po dezinfekci kontaminovaného místa se dá do pytle s prádlem nebo vyhodí. Po propuštění nebo přeložení pacienta se provede závěrečná dezinfekce, která zahrnuje rovněž dezinfekci podlahy. Izolace by měla přetrvávat až dva dny po odeznění příznaků. Postižené oddělení by mělo podle možností přestat přijímat nové pacienty. Pracovníci takového oddělení nesmějí vypomáhat na jiných odděleních a nikdo z jiného oddělení nesmí vypomáhat na „norovirovém“ oddělení.

Manipulace s potravinami

Osoby, které manipulují s potravinami, nesmějí tuto činnost během nemoci provádět. Mohou se ke své práci vrátit nejdříve dva dny po odeznění klinických příznaků. V následujících čtyřech až šesti týdnech je třeba zvlášť pečlivě dbát na hygienu rukou kvůli symptomatickému vylučování původce nemoci. To platí také pro pracovníky, kteří na odděleních ohřívají a připravují jídlo pro pacienty, nebo pro pracovníky, kteří vaří či pečou zvláštní dietní jídla, např. v kuchyních pro diabetiky nebo v kuchyních v domovech pro seniory.

(Weber L. Norovirus Infektion. Heilberufe, 60, 2008, č. 9, s. 35–36. Překlad: PhDr. Alena Štrajtová, alena.strajtova@volny.cz. Redakčně upraveno a zkráceno.)

 
  • tisk
  • předplatit si