Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2010

Konference (nejen) zdravotních laborantů

Datum: 5. 1. 2010
Autor: Jana Farkačová

Ve dnech 20. a 21. listopadu se konala celostátní odborná konference sekce zdravotních laborantů, kterou jako vždy v tomto čase spolupořádala Všeobecná fakultní nemocnice v Praze. Program byl koncipován tak, aby zaujal i další ošetřovatelské obory, jako jsou například všeobecné sestry, neboť jak známo, spolupráce laboranta a sestry je tmelem ošetřovatelského týmu.

Obor zdravotní laborant je oborem polyvalentním - témata proto prolínala celým laboratorním spektrem. Zazněly zde přednášky z oblasti hematologie (parazitární infekce v krev­ním nátěru nebo o vyšetřování vysokých hladin faktoru VIII), mikrobiologie (chlamydiové infekce u člověka), imunologie ( jak detekovat cirkulující nádorové buňky. Přednášející z bio­chemických laboratoří hovořily o zkušenostech s novým bio­chemickým analyzátorem UNICEF DxC 880i, který slouží pro vyšetřování biochemických a imunochemických paramet­rů na statimové laboratoři VFN. Informace o mikroskopic­kém vyšetření spermatu připravila kolegyně ze Sexuologické­ho ústavu.

Vedle laboratorních témat zaujalo mj. sdělení o preanalytické fázi laboratorních vyšetření při svozu biologického materiálu. Převážně sesterskou část auditoria pak upoutala přednáška o novinkách v odběrovém systému BD.

Že dovedou laborantky vládnout nejen slovem, ale i perem, dokázaly kolegyně z fakultního transfúzního oddělení VFN, které připravily dva postery, u nichž se o přestávce živě disku­tovalo.

Konference laboratorních oborů měla i letos tradičně vysokou účast - celkem se jí zúčastnilo téměř 300 odborníků nelékařských oborů. Dík patří všem těm, kteří se podíleli na její přípravě. Jenom jejich zásluhou má akce tak vysokou odbornou úroveň a i po tolika letech vždy vysokou účast.

Jana Farkačová, poradkyně hlavní sestry pro laboratorní obory, VFN Praha

 
  • tisk
  • předplatit si