COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2010

Z lednového zápisníku

Datum: 5. 2. 2010
Autor: Jan Kulhavý

Letošní „supervolební" rok (je to tak, než se dožijeme Vánoc, čekají nás volby do Poslanecké sněmovny, do Senátu, do obec­ních zastupitelstev a na pražskou radnici k tomu) vystrčil růž­ky hned v lednu. Co si třeba myslet o výroku MUDr. Vladimí­ra Drymla, někdejšího náměstka MUDr. Davida Ratha na ministerstvu zdravotnictví, dnes senátora za ČSSD a ředitele Nemocnice Vrchlabí? Ten totiž 5. ledna v rozhovoru pro Me-dical Tribune prohlásil: „Jsem ze staré školy, a kdyby mi někdo před pár lety řekl, že zdravotní sestra se může stát ministryní zdravotnictví, tak bych ho považoval za blázna, ale v této zemi se dějí různé věci. Někteří moji zahraniční přátelé nás nazývají Absurdistánem, a já s nimi musím v určitých věcech jen sou­hlasit."

Sociální inženýři už mají pravděpodobně jasno, jak komu na­linkovat jeho roli ve společnosti, aby z Absurdistánu udělali prosperující stát. Zdravotním sestrám v tomto modelu náleží místo jen v podřízených pozicích (asi aby lépe zvládly „druhou směnu" na trase mezi jeslemi, samoobsluhou a kuchyní), na kompetence, natož pak manažerské funkce, by však měly radě­ji rychle zapomenout?

* * *

V Masarykově onkologickém ústavu v Brně propustil ředitel prof. Jiří Vorlíček chirurga prof. Jana Žaloudíka. Pravda, ne­jsme zvyklí na to, že jeden uznávaný odborník dá výpověď dru­hému. Je však výlučným právem ředitele vybrat si své nejbližší spolupracovníky — platí to v továrně stejně jako ve špičkovém zdravotnickém zařízení.

Protože však máme ten „supervolební" rok, už dostala celá zá­ležitost politickou nálepku. Na temnou strunu spiknutí zabrnkal jihomoravský hejtman Mgr. Michal Hašek: jde prý o pomstu za to, že prof. J. Žaloudík hodlá na podzim kandidovat v barvách ČSSD do Senátu proti exministru zdravotnictví MUDr. Tomáši Julínkovi (ODS)!

* * *

A do třetice na téma voleb: Český statistický úřad zveřejnil ve druhé polovině ledna Projekci obyvatelstva v krajích a oblastech ČR do roku 2065. Podle ní již v roce 2014 ve všech krajích ČR početně převáží senioři nad dětmi. O dva roky později pak v celé ČR započne (a už se nezastaví) proces přirozeného úbytku obyvatelstva, kdy počet zemřelých každým rokem pře­výší počet nově narozených. A co více — ve druhé polovině 40. let tohoto století natrvalo převáží ekonomicky neaktivní složka obyvatelstva nad ekonomicky aktivní (zjednodušeně nad plátci daní, zdravotního i sociálního pojištění). Můžeme jen hádat — najde se v nadcházející předvolební kampani poli­tický sebevrah, který na rovinu řekne, že průběžné financování důchodů, zdravotní i sociální péče už v této situaci brzy nebu­de udržitelné? V Nizozemí o zdravotní reformě diskutovaly politické strany zleva doprava téměř dvacet let, než se shodly na tom, že se „něco" musí stát. Mnoho času nám nezbývá ani v Česku....

Zdraví vás

Jan Kulhavý, šéfredaktor Zdravotnických novin

 
  • tisk
  • předplatit si