COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2010

ČAS bude slavit i oceňovat

Datum: 3. 5. 2010
Autor: Bc. Anna Skalická

České sestry a ostatní zdravotničtí nelékaři oslaví 12. května Den ses­ter, svátek, který upomíná na výro­čí narození zakladatelky moderní­ho ošetřovatelství Florence Nightingale. 

Česká asociace sester (ČAS) připravuje pod záštitou ministryně zdravotnictví oslavy, které se budou konat 3. června v pražském diva­dle Radka Brzobohatého. V průběhu slavnostního večera budou předány ceny vynikajícím nelékařským pra­covníkům ve čtyřech kategoriích: za rozvoj ošetřovatelství, za rozvoj ČAS, za rozvoj oboru a za celoživotní práci ve zdravotnictví. Nominace na oce­nění uskutečnily jednotlivé odborné sekce ČAS. Součástí slavnostní akce bude i divadelní představení Tančírna, po jehož skončení se účastníci se­jdou na slavnostním rautu. Blahopřání prezidentky ČAS: Všem sestrám bych ráda popřála k je­jich svátku zdraví a osobní pohodu. Vykonáváte jedno z nejvýznamnějších povolání ve společnosti, a proto vám přeji co nejlepší pracovní pod­mínky, pohodu na pracovišti a osob­ní uspokojení z vaší nelehké práce!

Bc. Anna Skalická, prezidentka ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si