COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2010

Den ošetřovatelství ve VFN

Datum: 5. 6. 2010
Autor: Jarmila Škubová

Už po patnácté se letos 6. května se­šli zdravotníci nelékaři Všeobecné fa­kultní nemocnice (VFN), aby společně se svými hosty oslavili Mezinárodní den sester. 

Akci, která byla také spoje­na s 220. „narozeninami" nemocnice, pořádal Úsek ošetřovatelské péče VFN ve velkém sále Novoměstské radnice v Praze 2. Slavnost proběhla za účasti a pod záštitou Mgr. Jany Černochové, starostky této městské části. S podě­kováním sestrám vystoupil také ředi­tel nemocnice MUDr. Jan Bříza, CSc., MBA, a hlavní sestra Anna Chrzová. Zlatým hřebem byla účast ministryně zdravotnictví Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, která promluvila o neza­stupitelnosti sester v péči o pacienta: „Žádnou léčebnou ani diagnostickou proceduru by pacienti nemohli absolvovat bez účasti sester. Práce sest­ry je zátěž, ale radostná zátěž a též od­povědnost." Ministryně nakonec po­děkovala sestrám za jejich přínos pro zdravotnictví a za to, že vysoko drží vynikající jméno své nemocnice.

Součástí slavnosti bylo vyhlášení nejlepšího pracovníka Úseku ošetřo­vatelské péče VFN ředitelem a hlavní sestrou. Ocenění za celoživotní věr­nost jednomu pracovišti a za vysokou profesionalitu převzala vrchní sest­ra Kliniky dětského a dorostového lé­kařství VFN Libuše Krulišová. Dal­ší oceněnou byla špičková pracovnice Milena Himelová, úseková farmaceu­tická asistentka oddělení hromadně vyráběných léčiv. Za iniciativu při za­vádění nových postupů v ošetřovatel­ství byla oceněna Bc. Alena Lénková a za celoživotní práci a zvláště přínos pro vzdělávání sester Mgr. Karolina Moravcová.

Jarmila Škubová, redakce Florence

Foto: Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si