COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2010

Sokolovské dialyzační středisko slavilo konferencí

Datum: 5. 6. 2010
Autor: Jindřiška Pavlicová

Pod záštitou ČAS se dne 15. dub­na v Sokolově konala odborná nefrologická konference. Byla pořádá­na na počest 25. výročí založení so­kolovského dialyzačního střediska. 

Vedle sester a lékařů na ni byli po­zváni i významní hosté, např. za­kládající primář střediska, představitelé města či zástupce Společnosti dialyzovaných a transplantovaných pacientů (SpolDat). Odborný program mapoval vše podstatné, co středis­ko za dobu své působnosti vykonalo. Přednášeli jeho zaměstnanci - lékaři, sestry, klinický psycholog i technik. Dělili se o zkušenosti s novými po­stupy svých oborů, ale i o zkušenos­ti s novinkami v ošetřovatelské péči, jako jsou např. rozšířené kompetence sester. Na konferenci zazněla odbor­ná témata, edukace a výživa u dialyzovaných nemocných, primární péče apod. Zajímavé bylo kupříkladu sdě­lení sester z následné péče (dům so­ciálních služeb), kazuistika pacient­ky s peritoneální dialýzou, kterou po edukaci převzal dům do péče. Byl to příklad dokonalé spolupráce praco­višť. Příjemné emoce vyvolalo sděle­ní na téma prázdninové dialýzy, me­tody, která je dnes již považována za běžnou součást péče. Bylo konstato­váno, že se kvalita života dialyzovaných a transplantovaných pacien­tů zvyšuje a zlepšuje, a to je pravý cíl všech, kteří pacienty vyžadující dialyzační léčbu pečují.

Jindra Pavlicová, členka prezidia ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si