COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2010

Mezioborová spolupráce a kazuistiky

Datum: 5. 7. 2010
Autor: Jana Jírů

Celostátní konferenci na téma Mezi­oborová spolupráce, kazuistiky pořá­dala 22. května pediatrická sekce ČAS ve spolupráci s oddělením pediatrie Ne­mocnice Jablonec nad Nisou. Sešlo se zde na 60 dětských a všeobecných ses­ter pracujících v nemocnicích i v ordi­nacích praktických lékařů z celé Čes­ké republiky

Konference se zúčastnila i předsedkyně pediatrické sekce Libuše Krulišová a primář pediatrie v Jablonci n. N. MUDr. Pavel Šochman.

Konference prokázala důležitost spolupráce specialistů s pediatry. Nejčastější problematikou u dětí z pohle­du oftalmologa se zabývala MUDr. Vokurková a dětskou gynekologií MUDr. Šoufková. Další přednášky byly zamě­řeny na jednotlivé kazuistiky. MUDr. P. Šochman sestry seznámil s kazuistikou 16letého chlapce s hemotoraxem jako prvním příznakem brániční kýly. Dále přednášely sestry: L. Krulišová hovořila o péči o pacienta s metabolickým onemocněním a M. Kahounová představila kazuistiku na té­ma Gaucherova nemoc.

Odpolední blok zahájily sestry z jablonecké nemocnice. J. Jírů se ve své kazuistice zaměřila na neprospívání u kojence v případě alternativní výživy kojící matky a L. Šálková přítomné se­známila s případem 15leté dívky s bo­lestmi zad. Závěrečná přednáška Mgr. R. Antonové o systému vzdělávání sester vyvolala širokou diskusi o kom­petencích a právní odpovědnosti zdra­votnických asistentů.

Jana Jírů, Nemocnice Jablonec nad Nisou

 
  • tisk
  • předplatit si