Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

50. výročí vzniku vysokoškolského studia sester

Datum: 5. 9. 2010
Autor: red

Slavnostní shromáždění k 50. výročí vzniku vysokoškolského studia ses­ter na Univerzitě Karlově se bude konat 30. září ve velké aule Karolina v Praze 1 (Ovocný trh 3) od 10. 00 hod.

Pořadateli akce jsou: Ústav teorie a praxe ošetřovatelství 1. LF UK v Pra­ze, Ústav ošetřovatelství 2. LF UK v Praze, Ústav ošetřovatelství 3. LF UK v Praze, Oddělení ošetřovatelství LF UK v Hradci Králové a Česká aso­ciace sester.

Záštitu přijali: prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc., MBA, prorektor UK v Praze, Ministerstvo školství, mlá­deže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR. Na programu budou projevy významných osobností spojených se založením vysokoškolského studia sester na UK v Praze a poté kon­cert vážné hudby.

Zváni jsou všichni zájemci. Účast laskavě potvrďte prostřednictvím jed­noho z uvedených kontaktů:

•    Mgr. Eva Marková, RN, e-mail: eva.markova@lf1.cuni.cz,

•    Ivana Zárubová, e-mail: ivana.zarubova@lf1.cuni.cz,

•  http://utpo.lf1.cuni.cz/konference.

red

 
  • tisk
  • předplatit si