COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

Nej sestřička

Datum: 5. 9. 2010
Autor: Batist

Soutěž Nej sestřička společnosti Batist s odbornou garancí České asociace ses­ter se blíží k vyvrcholení. Bude jím slav­nostní galavečer 4. prosince v Městském divadle dr. Josefa Čížka v Náchodě. 

Už dnes je možno říct, že tohoto, již dru­hého, ročníku se zúčastnil větší počet zdravotníků nelékařů, než tomu bylo vloni. V porotě, která už v září ze všech nominovaných vybere 10 finalistek a fi­nalistů, zasednou osobnosti s blízkým vztahem k sestrám, např. prof. Pavel Pafko, MUDr. Radim Uzel, Uršula Kluková, Lucie Křížková, Eva Čížkovská, MUDr. Jan Cimický, šefredaktorka Flo­rence PhDr. Jarmila Škubová.

Galavečer bude moderovat he­rec Zdeněk Podhůrský, v kulturním programu vystoupí Michaela Dolinová, Jana Rychterová, Marcela Březino­vá, Světlana Nálepková, Míša Nosko­vá, Madalena Joao, Michal Foret a další umělci. Na finalisty čekají čtyři disci­plíny - odpověď na otázku od poroty, rozhovor s moderátorem, úkol ze zdra­vovědy. Další otázku nabídne módní přehlídka sesterských uniforem.

„Je to velká legrace a moc se těším. Hlavně se pomáhá sestřičkám ke zvi­ditelnění jejich nelehké práce. Ráda jim zazpívám," říká Michaela Dolinová, kte­rá se akce účastní už podruhé. Na vítěz­ku čeká exotický zájezd, šperk, wellnes pobyt a řada dalších hodnotných dárků od partnerů akce. Pořadateli jsou Batist Červený Kostelec a David Novotný.

Časopis Florence se soutěže účastní jako generální mediální partner. Už v říj­novém čísle budou finalisté představeni čtenářům a také se s nimi setkáte na we­bu www.florence.cz. Čtenáři pak, a to až do galavečera, budou moci volit svou fa­voritku a hlasovat pro ni. Ta, která získá nejvíce hlasů, bude oceněna titulem Nej sestřička - sympatie Florence.

 
  • tisk
  • předplatit si