COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2010

V Lednici se mluvilo o domácí péči

Datum: 5. 9. 2010
Autor: LC

Ve dnech 25.-26. června pořádala sekce domácí péče ČAS v Led­nici na Moravě celostátní konferenci na téma Léčba lymfedému v domácím prostředí. Akce se zúčastnilo více než 80 odborní­ků z agentur domácí péče z celé republiky, ale i sestry z ambulan­cí a nemocnic z okresu Břeclav. Konferenci zahájila předsedkyně sekce Lenka Cejnková.

MUDr. Julie Stracenská hovořila na téma, se kterým se sest­ry ve své praxi setkávají stále častěji, Lymfedém - komplikova­ný protivník v naší praxi. Ing. Bc. Irena Pejznochová v přednáš­ce Kompresivní terapie - metoda první volby u chronické žilní insuficience připomněla sestrám důležitost této metody a ukáza­la, jak správně bandáže provádět a na co si dát pozor. Následovalo sdělení Natálie Chudové a Petry Vernerové DiS., z Masarykova on­kologického ústavu v Brně. Byl to pohled fyzioterapeutek na problematiku onkologických pacientů. Na toto téma navázala opět Ing. Bc Irena Pejznochová, která přítomné seznámila s novinkami v Ošetřování postradiačních defektů kůže. Následovala kazuistika, ve které Ria Otrubová, vrchní sestra ADP Homedica z Hodo­nína, prezentovala léčbu lymfedému u pacienta v domácí péči.

Z diskuse bylo patrné, že téma lymfedému je aktuální, a že sest­ry mají velký zájem o informace z této oblasti.

Druhý den konference zahájila Bc. Hana Žůrková přednáškou Kosmetické lymfodrenáže v praxi zdravotní sestry. Jako jednu z nejzajímavějších přednášek hodnotily sestry sdělení Eriky Húbelové Celulitida - nejen kosmetický problém. Ocenily, že si mohly přímo na konferenci koupit knihu, kterou na toto téma E. Húbelová napsala jako studijní materiál ke kursům, jež pořádá. V posledním odpoledním bloku přednášek se představily sestry z agentury do­mácí péče POMAD z Frýdku Místku, která se problematikou lymfodrenáží zabývá již řadu let. Lucie Šrajerová, DiS., přednesla sdě­lení Lymfedém z pohledu sestry, Irena Ondřejová pak Péči o paci­enta s lymfedémem v domácím prostředí. Dvoudenní konferenci zakončila předsedkyně sekce domácí péče, která mj. sestrám po­přála, aby získané vědomosti zužitkovaly v praxi.

lc

 
  • tisk
  • předplatit si