Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Ohlédnutí za krásnou iniciativou

Datum: 10. 1. 2011
Autor: Bc. Zuzana Machová

Nad zahradu Gynekologicko­porod­nické kliniky 1. LF UK a VFN U Apo­lináře v Praze se 9. prosince v odpoled­ních hodinách vznesl k obloze obláček nafukovacích balónků.

Vypustily je na rozhlasovou výzvu herce Václava Vyd­ry z oken svých pokojů hospitalizova­né děti, které se tak zapojily do 4. roč­níku vypouštění balónků s přáníč­ky „Ježíškovi“. Jde o celorepublikovou akci, jejíž součástí je i pokus o rekord v počtu vypuštěných balónků (napří­klad v roce 2008 odletělo z České republiky rekordních 100 tisíc balónků). Loňské akce se zúčastnily školy, škol­ky, obce, nezisková sdružení a nemoc­nice. Poprvé se zapojila i Všeobecná fakultní nemocnice. Akci organizova­la Agency Je5 s cílem obnovit tradice a lidové zvyky českých Vánoc. Balón­ky s přáníčky dodala společnost dětem zdarma. Pro rok 2011 vyzýváme i dal­ší nemocnice – přidejte se k nám a po­šlete také přání Ježíškovi!

Bc. Zuzana Máchová, vrchní sestra, Foniatrická klinika VFN, Praha

Foto Václav Kříž

 
  • tisk
  • předplatit si