Florence podporuje  
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2011

Smrt a její rituály pro pozůstalé

Datum: 10. 1. 2011
Autor: vw

Tradiční podzimní konference s ne­tradičním tématem smrt a její ri­tuály se konala 13. 11. pod vedením  MUDr. Tamary Tošnerové z Am­bulance pro poruchy paměti  FNKV v Praze.

Konference byla součástí projektu www.pecujici.cz a byla při­pravena ve spolupráci s ÚO 3. LF UK Praha a Českou asociací sester za podpory MZ ČR. Mezi zúčastněnými byly nejen sestry, sociální pracovníci a lékaři, ale také pečující z řad laické veřejnosti. Problematika příčin umí­rání, smrti, péče o pozůstalé, pomoci ve smutku a žalu zde byla zmiňována hned z několika pohledů – duchov­ního, psychologického, lékařského, společenského, uměleckého, historic­kého i multikulturního, ale také z po­hledu těch, pro které je pohřebnictví povoláním.

Živá diskuse se týkala otázky, zda a kdy nabízet pozůstalým v nemocni­ci nebo v zařízení sociální péče pří­ručku pro pozůstalé, vydanou minis­terstvem pro místní rozvoj, obsahují­cí všechny důležité odpovědi na dění kolem ztráty blízkého člověka, po­hřbu a vyřízení pozůstalosti. Vzhle­dem k náročnosti situace, kdy dochá­zí k předávání věcí zemřelého rodině a pozůstalým, by ji ošetřující perso­nál přijal jako možnost lépe pomoci v těžké situaci.

Druhým tématem konference byl problém dluhů a dlužníků. Není to jen společenský a ekonomický problém. Pohled na dluhy jako motiv se­bevraždy z hlediska psychiatra byl za­měřen na incidenci pokusů a dokona­ných sebevražd s ohledem na výšku dluhů, pohlaví, rodinný stav a posto­je rodiny.

Smrt a její rituály patří k životu jako řada dalších věcí, jen diskuse o ní bývá z obavy odsouvána nebo nepřijata. Po­řadatelům se však za přispění předná­šejících podařilo připravit vzdělávací akci hodnotnou nejen z profesního, ale také z lidského hlediska.

vw

 
  • tisk
  • předplatit si