COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 10 / 2011

Číslo 10 / 2011

Číslo 10 / 2011
Vychází 3. října 2011

 

Obsah čísla

Editorial
 

Může si pacient za své choroby?

str. 1

Téma
 

Sestra v následné péči. Hospicová péče – II. část

str. 3

 

Sestra v následné péči. Poskytování paliativní péče v domácím prostředí pacienta

str. 4 - 6

Praxe
 

Poruchy chování seniorského věku

str. 7 - 9

 

Prevence dekubitů při delirantních stavech a těžké demenci

str. 10 - 12

 

Infekce virem AH1N1 v intenzivní péči

str. 13 - 15

Nové knihy
 

Důvěra v nevědomí

str. 15

 

Angličtina pro fyzioterapeuty

str. 15

 

Tělesné postižení jako fenomén a životní realita

str. 15

Praxe
 

Sestra v následné péči. Rehabilitace u dementních seniorů v LDN

str. 16 - 19

 

Outsourcing služeb ve zdravotnictví

str. 20 - 21

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Neodkladný porod císařským řezem

str. 24 - 26

 

Péče o pacientku s dg. postantibiotická klostridiová kolitida

str. 27 - 29

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Edukačná karta při lymfedéme hornej konnčatiny

str. 30 - 31

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Edukácia rodičov dieťaťa s nefrotickým syndrómom v domácom prostredí

str. 32 - 34

 

Dětská úrazovost

str. 36 - 38

Historie
 

Pomocníčky bohyne Artemis v dejinách času

str. 40 - 41

Zpravodaj ČAS
 

Pracovní skupina pro legislativu

str. 42

 

Rozloučení s Evou Kvasnicovou

str. 43

Errare humanum est
 

Multivitamin jako kompenzace pochybení z nedbalosti

str. 44