COVID-19
 
Zpět do archivu

Číslo 11 / 2011

Číslo 11 / 2011

Číslo 11 / 2011
Vychází 7. listopadu 2011

 

Obsah čísla

Editorial
 

"Ano" Komoře

str. 1

Téma
 

Sestra v následné péči. Hospicová péče – III. část

str. 3

Praxe
 

Náš úkol – usnadnit každodenní život seniorů

str. 4 - 6

 

Vybrané nové metody léčby diabetické nohy

str. 6 - 9

 

Vybraná slova o stáří

str. 10 - 11

 

Používání tromboembolických punčoch

str. 12

 

Šetření dekubitů na národní úrovni

str. 13

Recenzovaný článek/Případová studie
 

Karcinom z Merkelových buněk

str. 14 - 16

Recenzovaný článek/Přehledová studie
 

Vojenský zdravotnický nelékařský personál

str. 16 - 20

Zaznamenali jsme

BATIST Nej sestřička dozrává na podzim

str. 21

Recenzovaný článek/Zkušenosti z praxe
 

Dezinfekce. Stratégia vzdelávacieho programu hygieny rúk pre klinickú prax

str. 24 - 27

Ze zahraničního tisku
 

Inkontinence. Podpora kontinence. Inkontinence a dermatitida. Větší bezpečí díky poradenství

str. 30 - 31

 

Inkontinence. Jaká je nejefektivnější metoda prevence a terapie dermatitidy související s inkontinencí?

str. 31 - 33

Zpravodaj ČAS
 

Pracovní skupina k Sazebníku výkonů při ČAS

str. 34

 

Odešel lékař s velkou úctou k sestrám

str. 35

 

Poznávací zájezd ČAS po Francii

str. 36 - 37

 

Projekt Pády a zranění pacientů při hospitalizaci zaujal CHU Angers

str. 38 - 39

 

Před zdravotníky nelékaři leží šance. Je třeba ji zvednout.

str. 39

 

„Vlastně mám úžasný život!“ (Rozhovor s R. Wagnerovou)

str. 40 - 41

 

Sedm kursů statečných a úspěšných

str. 41 - 43

 

Směřování nefrologického ošetřovatelství

str. 43

Errare humanum est
 

Tvrdá obrana sestry

str. 44