Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Dotek v terapii

Datum: 5. 12. 2011
Autor: IK

Nechce se tomu věřit, ale odborná konference Liberecké psychologické dny proběhla letost už podeváté. Za tu dobu získala značný kredit. Pořádala ji SZŠ a VOŠ zdravotnická v Liberci a pedagogická sekce ČAS. Letošním hlavním tématem byl význam doteku v terapii.

Hovořilo se o možnostech bazální stimulace na vybraných zdravotnických pracovištích, například na rehabilitačních oddělení, ARO či jiných. Pracovnice společnosti poskytující služby pro hluchoslepé LORM demonstrovala možnosti dotyku při práci s hluchoslepými a canisterapeuté ze sdružení ELVA – Help, o. s. předvedli praktickou ukázku práce s dotykem mezi zvířetem a člověkem.

Působivé byly přednášky o autokontaktech v neverbální komunikaci nebo sdělení upozorňující na nebezpečí vlivu dotyků psychiatrické sestry z hlediska sexuality kuřáků marihuany. Také studentky VOŠZ v Liberci se podělily o zkušenosti s dotýkáním získané v rámci odborné praktické výuky. Vyvrcholením konference byla přednáška MUDr. Vladislava Chvály na téma historie dotyku v terapii. Konference se konala pod záštitou vedoucí odboru zdravotnictví Krajského úřadu Libereckého kraje PhDr. Aleny Riegerové. Moderování se ujala ředitelka SZŠ a VOŠ zdravotnické v Liberci Mgr. Jana Urbanová. Odbornou garantkou a organizátorkou konference, která letos již tradičně zaplnila sál, byla Mgr. Ilona Kopecká. Příští jubilejní 10. ročník se bude konat v rámci oslav 200. výročí budovy SZŠ a VOŠ v Liberci a jeho stěžejním tématem bude komunikace.

IK

 
  • tisk
  • předplatit si