COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Nefrologická sekce ČAS na Slovensku

Datum: 5. 12. 2011
Autor: Jindra Pavlicová, Bc. Jindra Kracíková

7.–9. září 2011 se ve slovenské obci Vyhne konal XX. kongres sekce sester pracujících v nefrologii, která je součástí Slovenské společnosti sester a porodních asistentiek (SSS). Zúčastnilo se ho 250 sester.

Na pozvání slovenských kolegyň se akce zúčastnily předsedkyně a místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS, autorky této zprávy. Tématy tohoto jubilejního kongresu byly novinky v nefrologii, inovace v ošetřovatelství, nové trendy v mimotělní eliminační léčbě, peritoneální dialýza, transplantace orgánů, kvalita poskytované ošetřovatelské péče a také historie dialyzační léčby.

Přednáškou o přínosu významné osobnosti slovenské medicíny Prof. MUDr. Jana Broda, DrSc., (1912 až 1985) k léčbě hypertenze zahájil konferenci známý slovenský nefrolog Prof. MUDr. Miroslav Mydlík, DrSc. Připomněl v ní význam nefrologických sester, bez kterých by léčba, jak hemodialyzační, peritoneální, ale i transplantační, nebyla uskutečnitelná. Historií nefrologického ošetřovatelství nás také provedla předsedkyně nefrologické sekce SSS Mgr. Alžběta Ondová. K historické problematice hovořily i zástupkyně ČAS. Účastníci naslouchali s velkým zájem, vždyť nemálo sester ze Slovenské republiky se učilo na Českých dialyzačních jednotkách.

Na kongresu kromě témat z nefrologie zazněly přednášky z celého spektra ošetřovatelství. Hovořilo se o rozšiřujících se kompetencích nefrologických sester – fyzikální vyšetření arteriovenózní fistule sestrou je toho důkazem. Z dalších témat to bylo sdělení o nebezpečí MRSA, chřipky u dialyzovaných nemocných, etické aspekty u dárců orgánů, diabetická noha a mnoho dalších. Sdělení byla rovněž věnována primární péči v praxi, sociální problematice, managementu kvality a prevenci. Kompetence sester se uplatňují mj. při Světovém dnu ledvin, kdy sestry měřily v terénu krevní tlak jako první záchyt hypertenze. Ta je varovným signálem i pro onemocnění ledvin. Dialyzační středisko tak představilo svoji další činnost SSS, jejíž nefrologická sekce spolupracuje s organizacemi pacientů jak dialyzovaných a transplantovaných, tak i s nemocnými s Parkinsonovou chorobou. Nefrologická sekce ČAS mnoho let spolupracuje se slovenskými kolegyněmi, které jsou nyní pozvány i na XI. multidisciplinární nefrologický kongres, který se uskuteční ve dnech 10.–11. listopadu 2011 v Brně.

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS, Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si