COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Novinky databáze členů ČAS

Datum: 5. 12. 2011
Autor: Zpravodaj ČAS, 6/2011

V září 2011 byla spuštěna nová verze databáze členů ČAS. Jednou z výhod této aplikace je možnost zasílání aktuálních informací členům a možnost vzájemné komunikace v členské základně.

Jaké nové služby nabízí?

Pro zajištění zasílání informací ze sekcí/regionů a z evidence členské základny ČAS je třeba, aby členové poskytli své e-mailové adresy anebo alespoň své platné číslo na mobilní telefon, kam jim budou prostřednictvím SMS informace zasílány. Kontrolu či doplnění těchto dat lze provést (po přihlášení pod vlastním evidenčním číslem) na internetových stránkách ČAS www.cnna.cz, v části změna údajů. Toto doplnění údajů je bezplatné.

Jak bude probíhat komunikace s členskou základnou ČAS?

Všichni členové ČAS budou e-mailem nebo SMS zprávami dostávat následující informace: 

zprávy ze svých sekcí/regionů, z prezidia ČAS (v průběhu celého roku);

informace o výši členského příspěvku za konkrétní sekci/region, číslo účtu ČAS a variabilní číslo pro platbu (v lednu);

upomínku na platbu, pokud člen nezaplatil, s uvedením výše dlužné částky (v březnu);

upozornění pro neplatiče (členy ČAS), že jim byl znemožněn přístup na webové stránky.

Věříme, že zkvalitnění komunikace s námi prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv bude pro nás všechny velkým přínosem.

 
  • tisk
  • předplatit si