COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Poděkování spolupracovníkům

Datum: 5. 12. 2011
Autor:

Na ochutnávku vín pozvalo do pražské restaurace Grotta 3. listopadu vydavatelství Ambit Media, a. s., spolupracovníky svých zdravotnických titulů, aby jim poděkovalo za dosavadní spolupráci, ať již autorskou, odborně-poradenskou, či jinou. Vedle Florence vydává Ambit Media hlavně odborné časopisy pro lékaře a Zdravotnické noviny.

Pozvání Florence přijaly zástupkyně České asociace sester a členky redakční rady časopisu Růžena Wagnerová, Anna Chrzová, vrchní sestra 1. chirurgické kliniky VFN Mgr. Dagmar Škochová, nutriční terapeutka Tamara Starnovská, autorka a psychiatrička specializovaná na poruchy paměti MUDr. Tamara Tošnerová z FN KV a odbornice na hojení ran Pavlína Kadlecová z firmy Cetrex, s. r. o. Pozvání ředitele vydavatelství RNDr. Martina Slavíka přijal také za ČLS JEP, se kterou úzce spolupracují lékařské tituly, významný český endokrinolog a osteolog Prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc. Akci poctily i další osobnosti – předsedkyně a místopředsedkyně OSZSP Bc. Dagmar Žitníková a Ivana Břeňková, MUDr. Rostislav Čevela z MPSV a další. Posezení u sklenky vína přálo neformálním diskusím, hlubšímu vzájemnému poznání lidí spojených obdobnými zájmy, relaxaci a odpočinku.

 
  • tisk
  • předplatit si