COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Civilizační choroby a jejich prevence

Datum: 7. 2. 2011
Autor: Mgr. Lucie Kopalová

Odborná konference na téma ci­vilizační choroby a jejich preven­ce se uskutečnila v Mladé Boleslavi 9. 12. 2010.

Připravil ji výbor ČAS re­gionu Mladá Boleslav. Akci zahájila  předsedkyně Mgr. Lucie Kopalová, která seznámila auditorium s připra­vovanými legislativními změnami týkajícími se  nelékařských zdravot­nických profesí a současně předsta­vila plán akcí regionu na rok 2011. Okruh civilizačních onemocnění je široký – v popředí zájmu účastníků konference byla především ta, kte­rých přibývá, diabetes mellitus, hy­pertenze, onemocnění žil, deprese a další. 

Mgr. Lucie Kopalová, předsedkyně regionu Mladá Boleslav

 

 
  • tisk
  • předplatit si