COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Dopis Václava Klauuse Daně Juráskové

Datum: 7. 2. 2011

Dopis VáclaVa Klause Daně Juráskové

V Praze dne 21. ledna 2011

Vážená paní prezidentko,

byl jsem informován o postoji Čes­ké asociace sester, která reaguje na kampaň k vyvolání hromadných od­chodů lékařů z českých nemocnic.

Odmítnutí této kampaně aso­ciací, jíž stojíte v čele, považuji za projev mimořádné odpovědnosti a zdravého rozumu. Je důležité, že naše veřejnost slyší, že za zdravotní­ky nemluví pouze skupina profesio­nálních odborářů a funkcionářů Lé­kařského odborového klubu.

Problémy našeho zdravotnictví jsou známé a současná vláda je od­hodlána je řešit. Nelze však připustit, aby požadavky jedné profesní sku­piny ve zdravotnictví byly řešeny na úkor pacientů, ale i sester a pomoc­ného zdravotního personálu.

Velmi oceňuji Váš postoj a mys­lím, že stejný názor se mnou sdílí i většina české veřejnosti.

S pozdravem

Václav Klaus

 
  • tisk
  • předplatit si