COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Sestry na sále v záři reflektorů

Datum: 7. 2. 2011
Autor:

Za přítomnosti ministra zdravotnic­tví Leoše Hegera a prezidentky České asociace sester Dany Juráskové probě­hl 14. ledna v Obecním domě v Praze ples s názvem Sestry na sál.

Jeho vyvr­cholením bylo finále soutěže 2. roční­ku Miss sestra pro rok 2011 a vyhláše­ní vítězky. Po předchozích vyřazova­cích kolech se jí stala Aneta Rusínová, sestra, pro niž shodou okolností ná­stup „na sál“ představuje každodenní rutinu – je instrumentářkou chirurgie Městské nemocnice Ostrava.

Plesu sester se vedle dalších zdravot­níků zúčastnily i osobnosti ze sféry po­litiky a kultury, např. primátor Prahy Bohuslav Svoboda, senátor Marek Šna­jdr, přednosta Kliniky plastické chirur­gie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlo­vy Jan Měšťák, děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Tomáš Zima, kardi­ochirurg Jan Pirk, moderátor Petr Rych­lý či herečka Mahulena Bočanová.

Dana Jurásková, která ples zahá­jila, zvolila aktuální tón: „Sestry byly a jsou vždy pevným bodem pro paci­enty,“ řekla. Uvedla, že má zprávy „ze všech koutů republiky“, že takový po­stoj si chtějí zachovat. Vyjádřila nadě­ji, že za odpovědnost vůči pacientům a celému systému v době nutných re­forem budou vládou a dalšími subjek­ty dobře odměněny.

 

 
  • tisk
  • předplatit si