COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Stanovisko ČAS podpořil Václav Klaus

Datum: 7. 2. 2011
Autor:

Jako reakci na aktuální situaci ve zdravotnictví a speciálně na inicia­tivu části lékařů Děkujeme, odchá­zíme svolala prezidentka ČAS Da­na Jurásková na 21. ledna mimo­řádný sněm České asociace sester. Měl odpovědět, zda se sestry této největší profesní organizace chtě­jí připojit k lékařům a jak dále po­stupovat. Po skončení sněmu na tis­kové konferenci (viz obr.) prezident­ka informovala o tom, že zdravotní sestry se k protestu lékařů Děkuje­me, odcházíme nepřipojí a výpo­vědi z práce podávat nebudou. Ne­chystají ani vlastní protestní akci. Naopak – zapojují se do přípravy re­formních kroků, které chystá minis­terstvo zdravotnictví, a očekávají, že jejich aktivita a odpovědný postoj vůči zdravotnictví a především vůči pacientům budou zohledněny i pla­tově. Rozhodly tak sekce a regiony ČAS v poměru 50 : 3.

Sestry se hromadných odcho­dů lékařů obávají. Pokud se budou slučovat nemocniční oddělení ne­bo případně i rušit celé nemocnice, mohlo by přijít o práci až devět ti­síc sester.

Týž den poslal Václav Klaus pre­zidentce ČAS dopis, který reprodu­kovala média. Otiskujeme ho v pl­ném znění.


Foto hchv

 
  • tisk
  • předplatit si