Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

V pohodě vždy a všude – doma i na cestách

Datum: 7. 2. 2011
Autor: Lenka Minaříková

„Cestování je ten nejpříjemnější způsob, jak se učit a poznávat svět,“ říká Ing. Irena Svobodová, která odhodlaně a systematicky chrání zdraví své a svých klientů při putování po naší vlasti i v daleké cizině.

Ing. Svobodová je spolumajitelkou společnosti MORAVSKÁ BANKA VÍN, má tedy bohaté zkušenosti s komplexním půso­bením alkoholu, a to jak ve formě vnitřní, tak i vnější. Dezin­fekční prostředky na ruce si již aplikovala mimo jiné na slu­žebních cestách v Chile, na Velikonočních ostrovech, v Itálii, Francii, Rakousku, v Austrálii i na Novém Zélandu. Paní Irena souhlasila s tím, že nám dá nahlédnout do svého světa a ka­lendáře.

Života běh, prolínání práce a studia

MORAVSKÁ BANKA VÍN své klienty zahrnuje stále novými po­znatky. Tato instituce pořádá nejenom pravidelné degustace, kulturní pořady, které kombinují povídání o víně a historii, or­ganizuje cesty za vinaři domácími i zahraničními. Paní Irena konstatuje: „Bez komunikace v cizím jazyce se člověk neobejde. My nejen jezdíme do ciziny, ale také se staráme o zahraniční hos­ty. Zdaleka nestačí jednoduchá konverzace, průběžně si rozšiřu­jeme poznání o všech zemích, odkud víno pochází, o technologi­ích, o samotném víně – vždyť každý rok dává vzniknout novému ročníku. A nesmím zapomenout ani na zkoumání povahy a přá­ní našich klientů.“

Paní Irena se nikdy nenudí, ještě před časem řídila dění ve výtvarné galerii. Nechybí jí tato činnost? „Zdánlivě mi uby­lo starostí,“ říká, „protože galerii už neprovozujeme, zato se velmi zintenzivnila práce s internetovým obchodem a prezentace na­ší činnosti na Facebooku. Nadále se věnuji pořádání DÁMSKÉHO KLUBU, kde se scházíme se zajímavými hosty.“

V roce 2011 se příznivci „dezinfekce zvnějšku i zevnitř“ mo­hou těšit na tradiční jednodenní výlety do rakouského Wa­chau a k Neziderskému jezeru. Delší putování se připravuje do Itálie a Portugalska.

Sepětí s domovem, s kořeny

Koho by nezajímalo, kdo byl pro paní Irenu vzorem a příkla­dem pro její podnikatelskou práci. S úsměvem mi řekla: „To ne­byl vzor, to byl odstrašující příklad. Prarodiče měli totiž jak zájezd­ní hostinec, tak obchod. Všichni museli kmitat, pomáhat. A už můj tatínek tomu chtěl uniknout a stát se knězem a misionářem. Komunistický režim mu zabránil takový sen realizovat, díky to­mu jsem se narodila. Je vlastně možné, že všechny mé cesty jsou transformací tatínkových přání. Můj vlastní útěk od obchodová­ní začal tím, že jsem si zvolila studium stavařiny. To se mi zdálo dostatečně vzdálené, žádná hotelová škola nebo cestovní ruch – z domova důvěrně známé aktivity mi přišly jako příliš přízemní. Pozoruhodně se pak změnila má kariéra po roce 1989. Beru to tak, že jde o jakýsi návrat, ale v nové dimenzi. Moje práce mě veli­ce baví, nemusím nic předstírat, nemám se za co stydět.“

Humor a kvalita života

A jak je na tom s humorem? „Věřím, že dobrý humor, stejně jako dobrý život je víc o kvalitě než o kvantitě. Jsem přesvědčená o tom, že dobro je natolik přitažlivé, že i všechny naše akce díky přítom­nosti skvělých lidí vždy dobře dopadnou a spokojenost vládne na všech stranách. Třebaže velmi důkladně plánuji, promýšlím detaily, dovedu přijmout i věci nečekané. Například se nám nečekaně po­dařilo sehnat lístky na operní představení v Sydney. Byl to zážitek. Vynikající výkony umělců však naprosto zastínila přestávka, když jsme si vyšli na terasu nad zálivem a vše osvětloval měsíc v úplňku. Bylo to fantastické, na fotografii by to vypadalo jako kýč.“

Paní Irena miluje historii, dějepisná fakta ji motivují k ces­tám rekreačního charakteru. Je odhodlána navštívit známé památky dávných civilizací – nejvíce ji to láká do Egypta, Číny a Mezopotámie. Je skvělé, že nyní paní Irenu i ostatní milovní­ky vína bude chránit novinka – plněvirucidní receptura v ge­lové podobě. Jeho název je součástí soutěže pro vás!

Lenka Minaříková

Public relation

Fota archiv firmy

 

 
  • tisk
  • předplatit si